BGRegistar.com

ТРЕЛП - ГЕОРГИЕВИ И С - ИЕ СД

Информация

СД ТРЕЛП ГЕОРГИЕВИ И СИЕ

 

 

ТРЕЛП - ГЕОРГИЕВИ И С - ИЕ СД е основано като семейна фирма през 1991 г. със седалище гр. Варна, ул. кап. л-т Тодор Соларов 25, ап. 71.

 

Развива своята дейност в областта на производството. ТРЕЛП - Георгиеви и с-ие СД произвежда и предлага детайли от еластомери за различни отрасли на промишлеността, включващи електротехника, корабостроене, кораборемонт, хранително-вкусова и други.

 

Производственото помещение се намира в с. Езерово, област Варна. Дружеството
разполага с голям набор от прес-форми, за изработката както на стандартни изделия, включващи пръстени за палцеви съединители, щорц съединители и други, така също и за нестандартни изделия - вибротампони, уплътнители за люкове и други.

 

През 2000 г. е извършена регистрация по ЗДДС.


ТРЕЛП - ГЕОРГИЕВИ И С - ИЕ СД предлага проектиране, конструиране и изработване на прес-форми по чертеж на крайното изделие, по съществуващ детайл или според работните му параметри и спецификата на приложение.

 

Произвежданите от дружеството изделия отговарят на изискванията на БДС или на представени от клиента технически изисквания, което се удостоверява със сертификат за качество.

 

Количеството произвеждани изделия са по договарка, като е възможно те да бъдат от 2-3 броя до няколко хиляди броя. Експедицията се извършва чрез спедиторски фирми, БДЖ или франко склада на СД ТРЕЛП- Георгиеви и с-ие СД.


Към момента дружестовто има трима съдружници:

 

  • Инж. Никола Иванов Георгиев - управител и основен собственик на дружеството.
  • Владимир Николов Георгиев - зам. управител и съсобственик.
  • Невена Николова Христова - адвокат на свободна практика, юрист на СД Трелп и съсобственик.

 

Контакти

 

Производствен офис: тел./факс 052685632

Управител: Никола Георгиев - 0888868928; 052301064

Зам. управител: Владимир Георгиев - 0887369225; 052613121

Юрист: Невена Христова - 0887471067

e-mail: info@trelp.com


 

 

Контакти

СД ТРЕЛП ГЕОРГИЕВИ И СИЕ

Варна, ул. кап. л-т Тодор Соларов 25, ап. 71
052685632, 052301064, 052613121
0888868928, 0887369225
052685632