BGRegistar.com

ТРЕЙС - СОФИЯ АД

Информация

ТРЕЙС - СОФИЯ АД

ТРЕЙС - СОФИЯ АД е част от Трейс Груп Холд АД. Основана през 2005 година със седалище град София, ул. Метличина поляна № 15, ет. 2.

 

Развива своята дейност в областта на строителството.

 

Дружеството е с ясно обособена инженерингова дейност, обхващаща всички етапи на строителния процес.

 

Трейс - София АД е една от водещите български фирми в областта на метростроителството, железопътното и пътното строителство.

 

Изгражда водоснабдителни и канализационни системи, пречиствателни станции.

 

Специализирана и в областта на строителството на обществени, индустриални, търговски и жилищни сгради. Член е на Камарата на строителите в България.

 

Трейс - София АД участва в изграждането на пътната мрежа и инфраструктурата в страната.

 

Изпълнява обекти от национално и регионално значение, участва в международни проекти.

 

В обхвата на пазарния сектор, който дружеството владее са обекти за рехабилитация, реконструкция и строителство на пътища, автомагистрали, летища, изграждане на метростанции.


Дружеството изгражда водоснабдителни и газоснабдителни системи, участва в националната програма за укрепване на свлачища и в аварийно - възстановителни дейности при природни бедствия.

 

Трейс - София АД успешно реализира проекти по оперативните програми на Европейския съюз.

 

Развива дейността си съобразно изискванията на Международната асоциация на инженерите консултанти - FIDIC, удовлетворявайки строгите изисквания и критерии на международните стандарти.


От 2006 година дружеството е сертифицирана по ISO 9000:2001, а от 2008 година по ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

 

Фирмата е с дългогодишни традиции в областта на строителството, спечелила доверието на много клиенти, благодарение на своята точност и коректност.

 

Разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, отлични професионалисти с дългогодишен стаж и опит.

 

Изпълнителен директор е инж. Бисер Иванов.

 

Благодарение на богатия си опит и професионално отношение към своите клиенти, Трейс - София АД се наложи и утвърди, като една от най - добрите фирми в своя бранш, с изградено име на уважаван, доверен и предпочитан партньор.

 

Контакти

ТРЕЙС - СОФИЯ АД

София, кв. Гоце Делчев, ул. Метличина поляна 15, ет. 2
028193600, 028193610
028193602