BGRegistar.com

ТРЕЙС БУРГАС ЕАД

Информация

ТРЕЙС БУРГАС ЕАД

ТРЕЙС БУРГАС ЕАД е създедна през 2005 година със седалище град Бургас, ул. Одрин № 15, ет. 7.

 

Развива свята дейност в областта на строителството.

 

Изпълнява инфраструктурни обекти от национално и регионално значение.

 

Притежава опит в строителство и поддържането на пътища и градска инфраструктура, включително реализация и поддържка на светофарни уредби и тролейбусни мрежи.

 

Фирмата разполага със собствена асфалтова база от най - ново поколение, която се намира в село Черни връх, община Камено, която работи с асфалтосмесител тип Бернарди - Марини с производителност - 40 т/час.

 

През 2010 година Трейс Бургас ЕАД пусна в експлотация нова инсталациия за производство на асфелтови смеси, произведена от водещата в сектора италианска фирма SIM. Съоръжението покрива всички европейски изисквания в областта на екологията.

 

Разполага и с акредитирана пътностроителна лаборатория.

 

Трейс Бургас ЕАД е фирма с богат опит в реализирането на проекти по проектиране и изграждане на спортни съоръжения и съоръжения за отдих - спортни комплекси, стадиони, игрища, паркове, градини и детски площадки.

 

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007.

 

ФИРМЕНА ПОЛИТИКА

ТРЕЙС БУРГАС ЕАД се стреми към удовлетворяване на високите изисквания на своите клиентите, посредством качествено изпълнение на строителството, качество на материалите, които се влагат, използване на високопроизводителна механизация, обучение на изпълнителския персонал, специализация на служителите и осигуряване на безопасността на строителния процес.

 

Главната цел е непрекъснатото подобряване, поддържане и развитие на разработената, внедрена и сертифицирана през 2008 година Интегрирана система за управление по използваните модели на трите международни стандарта - ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, което е доказателство за желанието на дружеството да се утвърди като лидер в строителния бранш.

 

Политиката на фирмата е насочена към развитие на всички дейности, процеси, работни места и работно оборудване по начин, осигуряващ поддържането и непрекъснатото усъвършенстване на качеството, здравословната и безопасна работна среда и опазването на околната среда.

 

Поставяйки си високи цели, Трейс Бургас ЕАД се стреми да се наложи като надежден партньор, ползващ се с репутацията на добър изпълнител и финансово стабилно дружество.

 

Контакти

ТРЕЙС БУРГАС ЕАД

Бургас, ул. Одрин 15, ет. 7
056813639
056813623