BGRegistar.com

Трейс БГ ЕООД

българският лидер в пътната инфраструктура, българският лидер в пътното строителство, българският лидер в строителството на пътища, изграждане и поддържане на военни летища, изграждане и поддържане на граждански летища, иновации в качествени строителни решения, качествени решения за строителство на пътища, коректна фирма за железопътно строителство, коректна фирма за зимно поддържане на пътища, коректна фирма за изграждане на метростанции, коректна фирма за пътно строителство, коректна фирма за ремонт на пътища в страната, коректна фирма за текущ ремонт на пътища, лидер в строителството на автомагистрали, лидер в строителството на пътна инфраструктура, препоръчана фирма за изграждане на метростанции, препоръчана фирма за метростроителство, препоръчана фирма за строителство на метрополитени, проектантско инженерингова дейност, проектиране и изграждане на военни летища, проектиране и изграждане на граждански летища, строителни решения за изграждане на метростанции, трейс бг еоод, трейс бг еоод софия, трейс груп холд ад софия, трейс софия ад, фирма за пътно строителство софия, фирма извършваща укрепване на свлачища, фирма лидер в пътното строителство, фирма с доказано име в пътното строителство

Информация

Трейс БГ ЕООД

Трейс БГ ЕАД София - строителство и рехабилитация на пътищаТрейс БГ ЕООД е част от структурата на Трейс Груп Холд АД и е най - голямото и дъщерно дружество с доказано име, едно от водещите в строителната индустрия, предлагащо иновации в качествени строителни решения.


Продължител и правоприемник на дейността и опита на Трейс - София АД, дружество учредено през 2005 година със седалище град София, ул. Метличина поляна № 15, ет. 2.

 

Трейс БГ ЕООД е българският лидер в строителството на пътна инфраструктура, с ясно обособена инженерингова дейност, обхващаща всички етапи на строителния процес.

 

Участва в реализирането на най-големите проекти от републиканската пътна инфраструктура, в  изграждането на пътната мрежа в страната. Изпълнява обекти от национално и регионално значение, участва в международни проекти.

 

В обхвата на пазарния сектор, който дружеството владее са обекти за рехабилитация, реконструкция и строителство на пътища, автомагистрали, летища, изграждане на метростанции, водоснабдителни и газоснабдителни системи. Участва в националната програма за укрепване на свлачища и в аварийно - възстановителни дейности при природни бедствия.

 

Трейс БГ ЕООД е една от водещите български фирми в областта на метростроителството, железопътното и пътното строителство. Успешно реализира проекти по оперативните програми на Европейския съюз.

 

Развива дейността си съобразно изискванията на Международната асоциация на инженерите консултанти - FIDIC, стриктно следвайки критериите на международните стандарти. От 2006 година дружеството е сертифицирана по ISO 9000:2001, а от 2008 година по ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

 

Благодарение на богатия си опит и прецизна работа Трейс БГ ЕООД се наложи и утвърди като една от най - добрите фирми в своя бранш, с изградено име на уважаван, доверен и предпочитан партньор. 

 

Разполага с висококвалифицирани специалисти, отлични професионалисти, с които осигурява максимално кратки срокове, високо качество и прецизност на изпълняваните строителни дейности.

 

Дружеството се представлява от Г-н Красимир Цоклинов в качеството на Управител.

 

Контакти

Трейс БГ ЕООД

София, р-н Лозенец бул. Джеймс Баучер 71, ет. 10-11
028193600
0885335565
028193602