BGRegistar.com

Трейс БГ ЕООД

възстановителни работи при природни бедствия, железопътното и пътното строителство, изграждане на метростанции, иновации в качествени строителни решения, качествени решения за строителство на пътища, качествени решения за укрепване на свлачища, качествени строителни решения за автомагистрали, летища, лидер в строителството на пътна инфраструктура, метростроителство, пречиствателни станции, проектантско инженерингова дейност, реконструкция на пътища, рехабилитация на пътища, строителни решения за изграждане на метростанции, строителни решения за пътна инфраструктура, строителство на автомагистрали, строителството на индустриални и жилищни сгради, трейс бг еоод, трейс бг еоод софия, трейс груп холд ад, трейс груп холд ад софия, трейс софия ад, утвърден лидер в пътното строителство, фирма за изграждане на газоснабдителни системи, фирма за изграждане на метростанции, фирма за пътно строителство софия, фирма за рехабилитация на пътища, фирма извършваща пътното строителство, фирма извършваща реконструкция на пътища, фирма извършваща укрепване на свлачища, фирма изграждаща водоснабдителни системи, фирма лидер в пътното строителство, фирма с доказано име в пътното строителство, фирма с качествени строителни решения

Информация

Трейс БГ ЕООД

Трейс БГ ЕАД София - строителство и рехабилитация на пътищаТрейс БГ ЕООД е част от структурата на Трейс Груп Холд АД и е най - голямото и дъщерно дружество с доказано име, едно от водещите в строителната индустрия, предлагащо иновации в качествени строителни решения.


Продължител и правоприемник на дейността и опита на Трейс - София АД, дружество учредено през 2005 година със седалище град София, ул. Метличина поляна № 15, ет. 2.

 

Трейс БГ ЕООД е българският лидер в строителството на пътна инфраструктура, с ясно обособена инженерингова дейност, обхващаща всички етапи на строителния процес.

 

Участва в реализирането на най-големите проекти от републиканската пътна инфраструктура, в  изграждането на пътната мрежа в страната. Изпълнява обекти от национално и регионално значение, участва в международни проекти.

 

В обхвата на пазарния сектор, който дружеството владее са обекти за рехабилитация, реконструкция и строителство на пътища, автомагистрали, летища, изграждане на метростанции, водоснабдителни и газоснабдителни системи. Участва в националната програма за укрепване на свлачища и в аварийно - възстановителни дейности при природни бедствия.

 

Трейс БГ ЕООД е една от водещите български фирми в областта на метростроителството, железопътното и пътното строителство. Успешно реализира проекти по оперативните програми на Европейския съюз.

 

Развива дейността си съобразно изискванията на Международната асоциация на инженерите консултанти - FIDIC, стриктно следвайки критериите на международните стандарти. От 2006 година дружеството е сертифицирана по ISO 9000:2001, а от 2008 година по ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

 

Благодарение на богатия си опит и прецизна работа Трейс БГ ЕООД се наложи и утвърди като една от най - добрите фирми в своя бранш, с изградено име на уважаван, доверен и предпочитан партньор. 

 

Разполага с висококвалифицирани специалисти, отлични професионалисти, с които осигурява максимално кратки срокове, високо качество и прецизност на изпълняваните строителни дейности.

 

Дружеството се представлява от инж. Николай Николаев Михайлов в качеството на Управител.

 

Контакти

Трейс БГ ЕООД

София, р-н Лозенец бул. Джеймс Баучер 71, ет. 10-11
028193600, 028193602, 028193610
0885335565
028193602