BGRegistar.com

ТРЕЙНЪР БГ

Информация

ТРЕЙНЪР БГ

Трейнър БГ е със седалище град София. Развива своята дейност в областта на услигите.

 

Трейнър БГ е компания, която предлага обучение, занимава се с организиране на тиймбилдинг и консултантски услуги, водени единствено от желанието за развитие на хората и бизнеса. В компанията се извършва обучение, както на отделни лица, също и на групи,  за да бъде постигнат по - голям успех в работната среда, социалния живот и учебния процес.

 

Обучителните програми на Трейнър БГ помагат на служителите в различни организации,  да се справят с предизвикателствата на работното място, да овладеят нови модели на поведение и така да станат по - гъвкави, представящи се по - успешно в постоянно променящата се бизнес среда. Има разработени различни програми за развитие на личностните умения, самоусъвършенстване и преодоляване на бариерите по пътя към успеха.

 

В компанията се грижат за удовлетворяване изискванията и нуждите на своите клиенти, посредством извършване на обучение и развитие на способностите и уменията на техните служители. Това те постигат чрез подходящи обучения,  работейки върху уменията за справяне с предизвикателствата в професионален и личен план, създавайки обучителна среда, чрез която участниците да се самоусъвършенстват, за да се представят по - добре в ситуации, които преди са ги затруднявали.

 

В Трейнър БГ се работи  по метода Учене чрез преживяване, където вместо скучни лекции, всеки участник получава, това което е най - доброто за него. Тук са създадени нови, уникални за пазара, формати на тренинг, където обученията  се базират на съответната научна основа и са оригинална разработка на Трейнър БГ.

 

През компанията ежегодно преминават над хиляда души, посещаващи учебни мероприятия с различен мащаб и насоченост.

 

Курсът по презентационни умения е разработен с цел участниците да усъвършенстват уменията си за общуване с аудитория, по - точно казано говоренето пред публика, като се стремят да говорят уверено и без притеснение пред голям или малък кръг от хора.

 

Инвестирането в екип е много - важно. Сплотяването на екипа също. Посредством организирането на тиймбилдинг, може да се избяга за малко от стреса на големия град, връщайки се за малко към своите корени, сплотяване, популяризиране на Вашата компания, състезания и игри, насочени към опазване на околната среда, забавно и много полезнo.

 

Независимо дали става дума за водене на презентация, среща, мотивиране на екип или разрешаване на конфликт, доверете се на експертите на Трейнър БГ, които ще Ви помогнат. Участвайте в менторските срещи и дискусии, където ще научите повече и ще разгърнете потенциала си, спестявайки време и усилия.

Контакти

ТРЕЙНЪР БГ

София, ул. Пьотр Вл. Алабин 50, ет. 2
0888263436