BGRegistar.com

ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД - Дейност

Дейност

ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД

Трансстрой Варна АД изпълнява строежи от първа до пета категория съгласно чл. 137, ал. 1 Закон за устройство на територийте и отделни видове строително монтажни работи. Дружеството има опит и възможност да изпълнява обекти от първа до четвърта група от Централния професионален ргистър на строителя, а именно :

 

Строежи от транспортната инфраструктура :

 

 • Железопътни линии
 • Пристанища и летища за обществено ползване
 • Автомагистрали, пътища и съоръженията към тях
 • Метрополитени и прилежащи съоръжения

 

Строежи от високото строителство и прилежащата им инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения :

 

 • Производствени предприятия
 • Недвижими паметници на културата
 • Сгради и съоръжения за обществено обслужване
 • Производствени сгради
 • Жилищни и смесени сгради с високо застрояване
 • Електронни съобщителни мрежи и съоръжения

 

Строежи от енергийната инфраструктура :

 

 • Преносни проводи (мрежи) на техническата инфраструктура и съоръжения към тях в областта на енергоснабдяването, топлоснабдяването и газоснабдяването
 • Разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта на енергоснабдяването, топлоснабдяването и газоснабдяването
 • Елементи от енергийната инфраструктура, съоръжения и инсталации

 

Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда :

 

 • Преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването
 • Съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг
 • Хидротехнически съоръжения, криещи опасност от наводнения, язовири и язовирни стени
 • Строежи, необходими за предпазване и защита на населението и за възстановяване на районите от бедствия и аварии
 • Съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци
 • Разпределителни проводи, съоръжения и устройствата към тях в областта на водоснабдяването и канализацията

 

Контакти

ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД

Варна, ул. Хан Омуртаг 2
052680111
052603480