BGRegistar.com

ТОТАЛ - ТЕСТ ООД

Информация

ТОТАЛ - ТЕСТ ООД

ТОТАЛ - ТЕСТ ООД е регистрирана през 2002 година със седалище град София, бул. Цар Борис III 86 - 90, вх. Б, ет. 1, ап. 3.

 

Предмет на дейност клибриране и проверка на измервателни уреди.

 

От месец май 2004 година Тотал - Тест ООД разполага с лаборатория за калибриране, акредитирана от Българска Служба по Акредитация, съгласно стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2006 година.

 

Лабораторията е специализирана в калибрирането на измервателни уреди за фармацевтичната и хранителната промишленост.

 

Тотал - Тест ООД отдава изключително значение на калибровъчното оборудване, което е произведено във водещи фирми от Германия, Швейцария и Америка.

 

За да може да гарантира висока точност и проследимост на измерванията, калибровачната лабораторията калибрира своите еталони във водещи DKD лаборатории в Германия.

 

Разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, отлични професионсалисти с богат опит.

 

Чрез професионално отношение към своите клиенти, Тотал - Тест ООД се наложи и утвърди, като лидер в своя бранш, с изградено име на уважаван, доверен и предпочитан партньор на всички, които държат на сигурносттта на измерванията си.

 

Лабораторията е акредитирана за следните величини :


Температура - обхват на акредитация от - 33 ºС..... 200 ºС

 

  • Потопяеми термометри
  • Въздушни термометри
  • Инфрачервени термометри
  • Повърхностни термометри
  • Електроконтактни, спиртни и живачни термометри
  • Термовизионни камери

 

Относителна влажност на въздуха - обхват на акредитация - 5%.....95%


Скорост на движение на въздуха - обхват на акредитация - 0,2m/s.......20m/s

 

Контакти

ТОТАЛ - ТЕСТ ООД

София, бул. Цар Борис III 86 - 90, вх. Б, ет. 1, ап. 3
024806590
0899908522
029549766