BGRegistar.com

ТОПЛОРЕМОНТСТРОЙ ТРС 94

Информация

ТОПЛОРЕМОНТСТРОЙ ТРС 94

Адрес: Враца, ул. Иванка Ботева 20, ет. 1, ап. 2 Тел: 092 66 30 48 / 0888 89 20 78 Email: trs94@mail.bg URL: ТОПЛОРЕМОНТСТРОЙ ТРС 94

ТОПЛОРЕМОНТСТРОЙ ТРС 94 OOД е дружество, създадено през 1994 година, с предмет на дейност: комплексно изграждане на енергийни обекти и внедряване на енерго – ефективни технологии в жилищни, индустриални, обществени и офис сгради. Изгражда и топлопроводи, газопроводи, котелни централи, абонатни станции и ОВ инсталации, дялово разпределение на топлинна енергия и сервизна дейност.
Дружеството е член на Българската браншова камара на енергетиците и камара на строителите в България.

През последните пет години се насочихме към комплексно решение на енергийната ефективност на сградите. Санирали сме десетки сгради и прилагаме модерно решение на отоплението и климатизацията посредством термопомпени агрегати.
С оглед да стигнем по близко до всеки клиент, през 2008 година регистрирахме дъщерно дружество „TRS – 2008 – инженеринг”-ООД. То извършва услугата „Дялово разпределение” на топлинна енергия в гр. Враца и гр. Козлодуй, инженерингова и сервизна дейност.

Дружествата Топлоремонтстрой – ТРС 94 ООД и ТРС – 2008 – инженеринг образуват групата ТРС и винаги са готови да откликнат на Вашите нужди.
Bъзможности на група TRS за пълни инженерингови услуги в областта на:
 • отопление;
 • газификация;
 • климатизация;
 • енергоефективни дейности;
 • сервизно и абонаментно поддържане;
 • възможности и условия за изпълнение на готови проекти;
 • възможности за реконструкция, модернизация и ремонти на енергийни съоръжения.
Топлоремонтстрой – ТРС-94 ООД:
Освен дейност по реализация на инвестиционни проекти, дружеството извършва и следните видове услуги:
 • Абонаментно поддържане на газови инсталации;
 • Абонаментно поддържане и експлоатация на на отоплителни централи на твърдо, течно и газообразно гориво;
 • Ремонт, реконструкция и модернизация на отоплителни инсталации и вентилационни системи;
 • Вътрешно и външно саниране на сгради и отделни помещения;
 • Строителни ремонти на сгради – изработване и монтаж на метални покривни конструкции;
 • Реконструкция на обекти от енергиината инфраструктура.
ТРС-2008 инженеринг ООД:
Извън основната дейност дружеството извършва услуги директно насочени към прекия потребител, а именно:
 • Сервизно поддържане на вътрешни отоплителни инсталации;
 • Подмяна на радиатори и радиаторни вентили;
 • Абонаментно поддържане на климатични и термопомрени системи;
 • Настройка и оптимизация на работата на отоплителни системи.

Контакти

ТОПЛОРЕМОНТСТРОЙ ТРС 94

Враца, ул. Иванка Ботева 20, ет. 1, ап. 2
0092663048/0888892078, 0092663048/0888892078