BGRegistar.com

ТОМБОУ - БЪЛГАРИЯ ЕООД

Информация

ТОМБОУ - БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

Томбоу България ЕООД  е със седалище град София.

 

Развива своята дейност в областта на услугите.

 

През 2004 година има издаден лиценз и става първият български оператор на ваучери за храна.

 

Повече от осем години  участва активно в налагането на ваучерната система на пазара.

 

Ваучерите за храна се издават от фирми, оператори на ваучери за храна и посредством договори, те издават и предоставят ваучери за храна на работодателите.

 

Ваучерите за храна са вид ценни книжа, предоставяни от работодателите на работниците и служителите като допълнение към месечното им възнаграждение.

 

Използват се като разплащателно средство в търговски обекти за хранителни стоки и заведения за обществено хранене, които са сключили договор с оператора на ваучерите.

 

Ваучерите за храна се използват от работодателите като икономически ефективно средство за допълнително материално стимулиране на персонала на фирмите.

 

Последните няколко години ваучерите се наложиха и като добра антикризисна мярка.

 

Предимството на ваучерите за храна се състои в това, че те са освободени от данъци и осигуровки както за работодателя така и за служителите.

 

Томбоу България ЕООД, като български оператор на ваучери за храна се стреми да предоставя качествени услуги на достъпни цени, чрез които да се подобри ежедневното хранене на работещите хора в страната.

Контакти

ТОМБОУ - БЪЛГАРИЯ ЕООД

София, бул. Княз Ал. Дондуков № 54, ет. 2
024920000, 024912662, 029805863, 029805873
0889998721, 0889998960, 0889998750