BGRegistar.com

Тиара - Таня Георгиева ЕТ

Информация

Тиара - Таня Георгиева ЕТ е фирма със седалище село Царевец, община Свищов.

 

Представител и дистрибутор на Комерс Финанс, фирма предлагаща софтуерни разработки за биснес навигация.

 

Разработка на интегрирана компютърна система за фирмено управление Бизнес Навигатор. Програмите от серията Бизнес Навигатор са основани на нови подходи и методи на работа към цялостната дейност на фирмите.

 

Разработени по европейските стандарти, те се превърнаха в стандарт за качество, надеждност и сигурност на софтуера за фирмено управление на българския пазар.

 

С Бизнес Навигатор работят над 8000 фирми в цялата страна. Изградената дилърска мрежа осигурява географското покритие и близостта до клиента в почти всички градове на страната. 

 

Пълната автоматизация на счетоводството е главното предимство на Бизнес Навигатор. Неговите автоматични операции не са модули, в които информацията се въвежда самостоятелно, и чийто данни трудно се съгласуват помежду си. Те работят на принципа Включи и забрави, като информацията постъпва навсякъде в счетоводството направо от първичния документ.

 

Бизнес Навигатор удовлетворява изискванията на различни счетоводни системи. Лесно се настройва към особеностите на фирми с различен предмет на дейност. Поддържа пет готови варианта на сметкоплан и напълно въведена първоначална нормативна база според изискванията на законодателството и според предмета на дейност на фирмите.

 

Работи по счетоводни стандарти на други страни. Посредством функцията Кръстосано счетоводство обработва данни на многонационални компании едновременно по различни стандарти.

 

За Бизнес Навигатор са характерни простотата на използуване и функционалност, които позволяват не само да се автоматизират справките, какъвто е подходът на остарелите счетоводни програми, а автоматизацията да обхване цялостната счетоводна дейност на фирмите, базирайки се на минимално въвеждане на информацията само от първичните документи.

 

Този подход позволява автоматизиране, от една страна, на контирането и въвеждането на счетоводните документи, а от друга - генериране, създаване и попълване от програмата на документи на база съответни контекстно - чувствителни алгоритми на работа.

 

Контакти

Тиара - Таня Георгиева ЕТ

Царевец, ул. Първа № 4
0887037279