BGRegistar.com

ТЕХНОТЕСТ ООД

Информация

технотест оодТЕХНОТЕСТ ООД е компания, специализирана в областта на лабораторното изпитване и извършването на техническа експертиза на сгради и съоръжения.

 

За успешното извършване на своята дейност, компанията разполага със собствена специализирана лаборатория за строителни измервания и изпитвания.

 


Дейностите, изпълнявани от ​ТЕХНОТЕСТ са винаги под строго съблюдение на конфиденциалността и независимостта. Работата протича на принципа на добрата професионална практика и най-новите и добри научни постижения. Всеки служител е подписал декларация за спазване на производствената и търговската тайна.

 

Компанията носи отговорност при появили се, евентуално, щети или сгршени резултати.

 

Ръководството на дружеството редовно проверява пълнотата, ефективността и действителността на всички мероприятия. По този начин се осигурява гаранция за верността на резултатите, както и ефективното спазване на зададените срокове.

 


Дейността на ​ТЕХНОТЕСТ ООД се реализира на територията на цялата страна.

 

Изпитвания

Строителна изпитателна лаборатория Асфалтови смеси

 

Бетонова смес и втвърден бетон

 

Битуми


Бордюри бетонови

 

Блокове за зидария


Колани

 

Плочи скални и бетонови

 

Почви строителни

 

Пръти, горещо валцована тел и изтеглена тел за армиране

 

Разтвори строителни

 

Скални материали

 

Улеи бетонови, тръби бетонови и стоманобетонови


Сцепление

Контакти

ТЕХНОТЕСТ ООД

Враца, ул.Алеко Константинов № 10
092620411
0888643691
092620411