BGRegistar.com

ТЕХНОТЕСТ АД - Статут

Статут

ТЕХНОТЕСТ АД

 

Специфичната пазарна позиция на ТЕХНОТЕСТ АД се обуславя от статута й на акредитирана изпитвателна лаборатория за транспортни изследвания, партнираща си с държавните ведомства, контролиращи безопасността в транспорта и участваща в транспонирането на европейските норми в българското законодателство.


Дейността на Технотест АД включва :


Технически прегледи и изпитвания на пътно - транспортна техника, свързани с екологията и безопасността на движението.


Тестове за проверка и гарантиране на качеството на услугите и на обслужването на клиентите в авто - къщи, оторизирани сервизи за гаранционно и извънгаранционно обслужване, генерални представителства на производители на ППС, вносители, дилъри, свободни авто - работилници и други прегледи.


Успешно развива ново, уникално за страната ни направление, разширявайки областта на своята дейност с провеждане на изпитвания и сертификация на средства за физическа сигурност.

 

ТЕХНОТЕСТ АД е независима частна фирма, напълно самостоятелна и необвързана стопанска организация, която не влиза в състава на други икономически организации или обединения. Това осигурява независимост на фирмата от организациите, производители на продукцията, изпитвана от фирмата, от търговските организации, занимаващи се с вноса и продажбата на тази продукция и от лицата и организациите - потребители на тази продукция.

 

ТЕХНОТЕСТ АД разполага с добра техническа материална база, с уникални стендове и с високо квалифицирани специалисти с богат професионален опит. Изпълнява функции, делегирани от държавните институции, и паралелно на това се стреми да предоставя на пазара нови дейности, съответни на потребностите на клиентите.

 

Контакти

ТЕХНОТЕСТ АД

София, ул. Поручик Неделчо Бончев 10
029739340, 029739381
029781186