BGRegistar.com

ТЕХНОТЕСТ АД

Информация

Направление Изпитвания

- акредитирана изпитвателна лаборатория (АИЛ) – БДС EN ISO/IEC 17025 – сертификат с рег.№ 41-ЛИ/12.03.2008, валиден до 30.10.2016, издаден от ИА „БСА”;


- нотифицирана техническа служба (категория А) по Директива 2007/46/ЕО – за одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства – удостоверение № е34*2007/46-05 от 30 юни 2014 г., валидно до 31 октомври 2016 г.;


- нотифицирана техническа служба по Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета – за типово одобрение на дву- и триколесни МПС - удостоверение № е34*2002/24-05 от 30 юни 2014 г., валидно до 31 октомври 2016 г.;


- техническа служба по Правила на Икономическата комисия за Европа към ООН;


- контролно-технически пункт – V-та категория – разрешение № 462 от ИА „Автомобилна администрация”, валидно до 29.06.2018 г.

 

 

Основни дейности:


- проверки и/или изпитвания при изменение в конструкцията на регистрирани пътни - --превозни средства (ППС) – по Наредба Н-3 на МТИТС;


- проверки и/или изпитвания при индивидуално одобряване на ППС, които нямат регистрация в държава членка на ЕС или ЕИП;


- проверки и/или изпитвания за одобряване на типа на нови ППС – по Наредба 60 на МТ;


- проверки и/или изпитвания на ППС за учебна дейност – по Наредба 37 на МТИТС;


- периодични технически прегледи и проверки – по Наредба Н-32 на МТИТС – вкл. CEMT и части 6 и 9 на Спогодба ADR за превоз на опасни товари по шосе;


- определяне на разход на гориво на МПС в експлоатационни условия
стикери „зелена зона” за Германия и Дания;

 
- технически прегледи за TEMPO 100 – за туристически автобуси, пътуващи на територията на Германия;


- механични изпитвания на продукти за физическа защита.


 

Направление Оценяване

- акредитиран орган по сертификация на продукти (ОСП) – БДС EN 45011 - сертификат с рег.№ 4ОСП/04.10.2010, валиден до 31.10.2014, издаден от ИА „БСА”.

 

 

Основна дейност:


- сертификация на продукти за физическа защита – сейфове и депозитни системи; трезорни помещения и трезорни врати; пешеходни врати, прозорци, капаци, решетки и щори; защитни стъкла – на база на изискванията на стандарти: БДС EN 356, БДС EN 1063, БДС EN 1143, БДС EN 1522, БДС EN 1627.

 

контакти

ТЕХНОТЕСТ АД

 

Седалище: 1528 София, ул. Поручик Неделчо Бончев № 10


Телефони: 02-973 93 40, 02-973 93 81 (централа)


Факс: 02-978 11 86


EMAIL: technotest@medicom.bg, office@technotest.bg


WEB-site: www.technotest.bg

Контакти

ТЕХНОТЕСТ АД

София, ул. Поручик Неделчо Бончев 10
029739340, 029739381
029781186