BGRegistar.com

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ - Специалности

Специалности

 

 

 

Професионален бакалавър

 

Колеж по енергетика и електроника


- Специалност Електроенергетика – производство и разпределение
- Специалност Приложна електронна и компютърна техника
- Специалност Промишлена топлоенергетика


Колеж – Сливен


- Специалност Мениджмънт на алтернативния туризъм
- Специалност Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
- Специалност Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия
- Специалност Хранителни технологии в бита и туризма


Бакалавър

 

- Електроенергетика и електрообзавеждане
- Електротехника
- Електротехника (на английски език)
- Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти
- Проектиране и технологии за облекло и текстил
- Топлоенергетика и Ядрена енергетика
- Хидравлична и пневматична техника
- Индустриални технологии
- Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето
- Съвременни индустриални технологии (AIT) - на английски език
- Инженерен дизайн

 

И много други, които можете да видите на сайта на Университета.

 

 

Магистър

 

- Автоматика, информационна и управляваща техника
- Системи за енергоефективно управление
- Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници
- Електроенергетика и електрообзавеждане
- Електротехника
- Газово инженерство и мениджмънт
- Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти


И много други, които можете да видите на сайта на Университета.

 

Докторски програми

 

Подробна информация за програмите и условията, можете да видите на сайта на Университета.

 

Контакти

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ

София, бул. Св. Климент Охридски № 8
029652450, 028623073