BGRegistar.com

Техническия Университет София - Филиал Пловдив - Специализирано обучение

висше училище филиал на ту софия, компютърни системи и технологии пловдив, наложило се специализирано висше училище пловдив, предпочитано висше училище в пловдив, препоръчано висше училище в пловдив, специализирано висше учебно заведение в пловдив, специалност електроника пловдив, специалност електротехника пловдив, специалност индустриален мениджмънт пловдив, специалност индустриална екология пловдив, специалност машиностроене и уредостроене пловдив, специалност мехатроника пловдив, специалност полиграфия пловдив, технически университет пловдив, технически университет софия филиал плoвдив, технически университет софия филиал пловдив, ту пловдив, ту софия филиал пловдив, тясно профилирани знания и умения пловдив, утвърдило се висше училище в пловдив, филиал на ту софия в пловдив, филиал пловдив на ту софия

Специализирано обучение

Филиал в град Пловдив на ТУ София

 

 

Център за развитие и квалификация


РЪКОВОДИТЕЛ

проф. д-р инж. Въльо Николов


Центърът за развитие и квалификация (ЦРК) към Технически университет - София, Филиал Пловдив е изнесено звено на Центъра за непрекъснато и следдипломно обучение към ТУ-София.


ЦРК организира и провежда платено обучение за придобиване на знания, умения и допълнителна професионална квалификация в определена област. В зависимост от нуждите на фирми и ведомства по заявка ЦРК провежда специализирано обучение и извършва консултантска дейност.


Краткосрочно обучение - насочено е към придобиване на знания и умения чрез квалификационни курсове за своевременно решаване на задачи от приложен характер. Продължителността на обучението е до 1 семестър. На успешно завършилите се издава удостоверение за професионална квалификация.

 

Дългосрочно обучение - в две направления: Технически науки, Обществени и икономически науки.
Формата на обучение е редовна и вечерна (след 17:00 ч.). Занятията се провеждат ежедневно или по 2 - 3 пъти седмично с продължителност 3 - 8 учебни часа, съобразно заетостта на специализантите и преподавателите.

Обучението се провежда от висококвалифицирани университетски преподаватели и специалисти от практиката с използване на съвременни информационни и комуникационни технологии. По този начин се създават предпоставки за задълбочена подготовка и успешна реализация на специализантите.

 

Професионално обучение за придобиване на степен на професионална квалификация от студенти, желаещи да повишат практическата си подготовка и придобият квалификационна степен по професия.За справки и записване:


Център за развитие и квалификация, каб. 4329

Технически университет - София, Филиал Пловдив

ул. “Цанко Дюстабанов” № 25, 4000 Пловдив

Teл.: 032 659 520;

Факс: 032 626 600

E-поща: cno@tu-plovdiv.bg

 

Контакти

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ - ФИЛИАЛ ПЛOВДИВ

Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов № 25
032659559
032626600