BGRegistar.com

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

висше училище филиал на ту софия, компютърни системи и технологии пловдив, наложило се специализирано висше училище пловдив, предпочитано висше училище в пловдив, препоръчано висше училище в пловдив, специализирано висше учебно заведение в пловдив, специалност електроника пловдив, специалност електротехника пловдив, специалност индустриален мениджмънт пловдив, специалност индустриална екология пловдив, специалност машиностроене и уредостроене пловдив, специалност мехатроника пловдив, специалност полиграфия пловдив, технически университет пловдив, технически университет софия филиал плoвдив, технически университет софия филиал пловдив, ту пловдив, ту софия филиал пловдив, тясно профилирани знания и умения пловдив, утвърдило се висше училище в пловдив, филиал на ту софия в пловдив, филиал пловдив на ту софия

Информация

Филиалът в град Пловдив на ТУ - София, е създаден през 1986 година като изнесено негово звено.

 

 

С разпореждане № 30 от 13.06.1990 година на Министерския съвет, филиалът става самостоятелно юридическо лице.

 


В структурата на филиала се включват 2 факултета: Факултет по електроника и автоматика и Факултет по машиностроене и уредостроене.

 

Филиалът е изнесена структура на ТУ – София, в която се обучават студенти по образователните степени „ бакалавър “, „ магистър “ и „ доктор “ по специалности, утвърдени от Министерския съвет.

 

Материалната база на учебното заведение е разположена в четири корпуса. На разположение на студентите е богата библиотека, в която са налични учебна и специализирана техническа литература. Налични са още студентски столове и общежития с 500 места.

 

Днес филиалът на ТУ - София в град Пловдив е престижен образователен и научен център, защитил правото си да обучава по всички образователни степени. По продължителност и обхват те съответстват на степените давани в университетите на САЩ и Европа. 


Безспорният му авторитет се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати.


Съчетанието на обща инженерна подготовка с по - тясно профилирани знания и умения дава широки възможности за реализация на завършилите университета не само в България, но също и в чужбина.


Филиалът на ТУ - София в град Пловдив е утвърдило се учебно заведение съчетаващо образование с професия, придобиване на знания и компетентности, отговарящи на съвременните изисквания на пазара на труда.


Подготвя отлични специалисти, владеещи няколко чужди езика, знаещи и можещи, компетентни и конкурентноспособни на българския и европейски пазар на труда.

 

Контакти

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов № 25
032659559
032626600