BGRegistar.com

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ

Информация

Технически университет София е самостоятелно висше учебно заведение от 1953 година. Висшето училище е пряк наследник на Машинно-електротехнически институт, който е сред 4-те висши инженерни училища на територията на страната, които са създадени като следствие от разделянето на Държавната политехника.

 

 

Със Закона за висше техническо училише, публикуван в ДВ бр. 126 от 12.06.1941 година, е основано държавно Висше техническо училище с два факултета: Строително-архитектурен и Машинно-технологически, преименуван през 1945 година на Машинно-електро-технологически и после на Машинен.

 

 


Висшето техническо училище е преименувано през 1945 година на Държавна политехника, която през 1953 година се преобразува в четири висши инженерни училища – Институти:

 


- Инженерно-строителен - понастоящем Университет по архитектура, строителство и геодезия


- Машинно-електротехнически – понастоящем Технически университет


- Химикотехнологичен – понастоящем Химикотехнологичен и металургичен университет


- Минно-геоложки институт – понастоящем Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

 

След отделянето на учебното заведение като самостоятелно висше училище, ТУС е преименуван на Машинно-електротехнически институт – МЕИ.

 


През 1965 година наименованието е променено на Висш машинно-електротехнически институт – ВМЕИ.

 


На 21.07.1995 година с Решение на 37-то Народно събрание, ТУС получава статут на университет.

 

 


Технически университет София разполага с филиал в град Пловдив, създаден през 1966 година, а през 1986 година е открит и Инженерно-педагогически факултет в град Сливен.

 

 

В структурата на университета се включват 2 колежа, които са на оперативно ръководство от университетските базаи в градовете – Софи и Сливен.

 

 

За първи път през 1990 година във висшето образование в България започва обучение изцяло на чужд език. Обучението на чужд език става възможно с Откриването на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт съгласно междуправителствена спогодба с Германия.

 


През 1992 и 1993 година е положено началото на днешните факултети за обучение на студенти на английски и френски език.

 

 

В ТУ София се обучават над 10 000 български студенти и близо 1000 чуждестранни студенти в степените професионален бакалавър, бакалавър, магистър и доктор по синхронизирани учебни планове и програми с Германия, Франция и Англия.

 

 

Контакти

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ

София, бул. Св. Климент Охридски № 8
029652450, 028623073