BGRegistar.com

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО - Специалности

Специалности

 

 

Бакалаври

Факултет EЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА


- Автоматика, информационна и управляваща техника (АИУТ)
- Електроника
- Електроснабдяване и електрообзавеждане (ЕЕ)
- Мобилни и сателитни комуникации (МСК)
- Компютърни системи и технологии (КСТ)

 


Факултет МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ


- Дизайн, техника и технологии в текстила (ДТТТ)
- Компютърни технологии в машиностроенето (КТМ)
- Компютърен дизайн в индустрията (КДИ)
- Мехатроника (М)
- Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника (ОВКГТ)
- Техника и технологии за опазване на околната среда (ТТООС)
- Технология на материалите и мениджмънт (ТММ)
- Хидравлична и пневматична техника (ХПТ)

 


Факултет СТОПАНСКИ


- Индустриален мениджмънт (ИМ)
- Икономика на търговията (ИТ)
- Публична администрация (ПА)
- Социални дейности (СД)
- Стопанско управление (СУ)

 

 

Магистри


Факултет МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ


- Индустриално инженерство
- Машиностроителна техника и технологии
- Прецизна техника и уредостроене 
- Текстилна техника и технологии 
- Техника и технологии за опазване на околната среда
- Технология на материалите и материалознание
- Хидравлична и пневматична техника

 


Факултет ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА


По държавна поръчка с продължителност 3 семестъра:


- Автоматика, информационна и управляваща техника
- Електроника
- Електроенергетика и електроснабдяване
- Компютърни системи и технологии
- Комуникационна техника и технологии

 

Платена форма на обучение:


- Автоматика, информационна и управляваща техника
- Автомобилна електроника
- Безопасност на труда
- Електроника
- Електроенергетика и електроснабдяване
- Компютърни системи и технологии
- Комуникационна техника и технологии
- Оптоелектроника и лазерна техника

 

 

Факултет СТОПАНСКИ


- Специалност Социални дейности
- Специалност Публична администрация
- Специалност Стопанско управление
- Управление на човешките ресурси 
- Управление на бизнеса
- Специалност Индустриален мениджмънт

 

 

Докторанти – Пълна информация за условията можете да видите на сайта на университета.

 


Чуждестранни граждани - Пълна информация за условията можете да видите на сайта на университета.

 

 

Контакти

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО

Габрово, ул. Хаджи Димитър № 4
066827543
0898969995
066801155