BGRegistar.com

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО

Информация

Идеята за създаването на висше училище в град Габрово датира от 40-те години на XIX век. Формулирана е от българския просветител и учен Васил Евстатиев Априлов и неговия съратник Никола Стоев (Стефанов) Палаузов.

 

 

Висшето училище е предшественик на днешния Технически университет.

 

Издаен е Указ № 395на 30.07.1964 година, от Президиума на Народното събрание, за откриване на Висш общотехничеки задочен институт (ВОТЗИ) в град Габрово.

 

 

През първата учебна година 1964-1965 година, във ВОТЗИ Габрово се обучават студенти в задочна форма на обучение, приети във висшите технически учебни заведения в стараната.

 

 


С Указ на Държавния съвет на Народна република България, От 29.09.1972 година, ВОТЗИ-Габрово е преименуван във Висш машинно-електротехнически институт (ВМЕИ).

 


В средата на 70-те години на ХХ век ВМЕИ-Габрово разполага с 4 удобни и просторни учебни корпуса, разполагащи с обзаведени аудиторни зали, лаборатории, работилници и други помещения.

 


Построени са четири студентски общежития, изграждат се още два учебни корпуса. Създава се университетска библиотека, която в момента се помещава в построена модерна и функционална сграда.

 

 

С Решение на Народното Събрание на Република България от 1995 година ВМЕИ-Габрово придобива статут на Технически университет.

 

 

През септември 2001 година Технически университет Габрово е акредитиран от Международното сдружение по “Инженерна педагогика” за обучение на инженери за придобиване на квалификация “Европейски инженер-педагози”, признаваща се от Европейския съюз и от UNESCO.

 


През 2004 година Университетът получава сертификат за съответствие на системата за управление на качеството със стандарта ISO 9001:2000 при обучение за придобиване на висше образование, следдипломна квалификация и научни изследвания, издаден от Германското дружество за сертифициране на системи за управление (DQS GmbH) и Международната сертификационна мрежа IQNet DQS.

 

 

Контакти

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО

Габрово, ул. Хаджи Димитър № 4
066827543
0898969995
066801155