BGRegistar.com

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА - Програми

Програми

 

 

 

 

Бакалавърски програми:


АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ И УПРАВЛЯВАЩИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ (АИУКС) 


АГРОНОМСТВО (А) 


БИОМЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА (БМЕ) 


ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (ВЕИ) 


ДОБРУДЖАНСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН КОЛЕЖ – ГР. ДОБРИЧ 


ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФЛОТА И ПРИСТАНИЩАТА (ЕФП) 


ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА (EE) 


ЕЛЕКТРОНИКА (Е) 


ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА(ЕОК) 


ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ (EСEO) 


ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (ЕТ) 


ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ (ЗНБА) 


ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН (ИД) 


ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (ИМ) 


КОЛЕЖ В СТРУКТУРАТА НА ТУ-ВАРНА 


КОМПЮТЪРИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО (КТМ) 


КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ (КСТ) 


КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ (KMM) 


КОРАБОВОДЕНЕ (K) 


КОРАБОСТРОЕНЕ И МОРСКА ТЕХНИКА (КМТ) 


МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (МТТ) 


ПРОИЗВОДСТВЕН ИНЖЕНЕРИНГ (ПИ) 


РОБОТИКА И МЕХАТРОНИКА (РМ) 


СОФТУЕРНИ И ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ (СИТ) 


СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (СМ) 


СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ХИМИЧЕСКА, НЕФТЕНА И ГАЗОВА

ПРОМИШЛЕНОСТ (СИХНГП) 


ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И МОБИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (ТКМТ) 


ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА МОРЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА (ТТОМОС) 


ТЕХНОЛОГИЧНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ (ТПИ) 

 

ТОПЛОТЕХНИКА (Т) 


ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (ТТТ)

 

Магистърски програми:


СПЕЦИАЛНОСТ МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ


СПЕЦИАЛНОСТ КОМПЮТЪРИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО


СПЕЦИАЛНОСТ ХИМИЧЕСКО МАШИНОСТРОЕНЕ


СПЕЦИАЛНОСТ ХИМИЧЕСКО МАШИНОСТРОЕНЕ (след ОКС Професионален бакалавър)


СПЕЦИАЛНОСТ ТЕХНОЛОГИЯ, МАШИНИ И СИСТЕМИ ЗА ЗАВАРЪЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО


СПЕЦИАЛНОСТ ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ


СПЕЦИАЛНОСТ ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ


СПЕЦИАЛНОСТ ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ


СПЕЦИАЛНОСТ ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ И АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА


СПЕЦИАЛНОСТ ИНЖЕНЕРЕН ДИЗАЙН


СПЕЦИАЛНОСТ ТОПЛОТЕХНИКА


КОРАБОСТРОЕНЕ И МОРСКА ТЕХНИКА


ДИАГНОСТИКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ


СПЕЦИАЛНОСТ КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ


СПЕЦИАЛНОСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ)


СПЕЦИАЛНОСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ)-2 г


СПЕЦИАЛНОСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА


СПЕЦИАЛНОСТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА


ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА (Електроенергийни системи)


ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА (Електроенергиен мениджмънт)


ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА (Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници)


СПЕЦИАЛНОСТ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА


СПЕЦИАЛНОСТ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА

 

 

 

Докторантски програми.

 


Програми за чуждестранни студенти.

 

 


За повече информация, моля посетете сайта, посочен в контактите.

 

 

 

 

Контакти

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Варна, ул. Студентска № 1
052383222, 052383433, 052302483, 052302444