BGRegistar.com

Технически университет - Варна - Факултети и Колежи

авторитетно висше училище варна, бакалавър роботика и мехатроника, висш технически университет варна, висше учебно заведение с модерна база варна, департамент по езиково обучение варна, департамент по епос варна, добруджански техологичен колеж варна, електротехнически факултет варна, елитно висше учебно заведение варна, квалифицирани широкопрофилни кадри варна, колеж в структурата на ту варана, корабостроителен факултет варна, магистратура електротехника, магистратура инженерен дизайн, машинно технологичен факултет варна, меи варна, обучение на европейско ниво университет варна, предпочитано висше училище варна, препоръчано висше училище варна, специалност биомедицинска електроника, специалност възобновяеми енергийни източници, специалност индустриален дизайн, специалност индустриален мениджмънт, специалност корабоводене, технически университет варна, ту варна, тясно профилирани знания и умения варна, университет с европейско ниво варна, утвърдено висше училище варна

Факултети и Колежи

Структурата на ТУ - Варна включва 4 факултета, 2 колежа и един департамент:

 

МАШИННО - ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

 

 • Материалознание и технология на материалите
 • Технология на машиностроенето и металорежещи машини
 • Растениевъдство
 • Транспортна Техника и Технологии
 • Механика и машинни елементи
 • Индустриален мениджмънт

 


КОРАБОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

 

 • Корабостроене и Корабни машини и механизми
 • Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища
 • Екология и опазване на околната среда
 • Индустриален дизайн
 • Топлотехника

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

 • Електроснабдяване и електрообзавеждане
 • Електротехника и електротехнологии
 • Електроенергетика
 • Теоретична и измервателна електротехника
 • Социални и правни науки
 • Математика и Физика

 

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

 

 • Автоматизация на производството
 • Компютърни науки и технологии
 • Електронна техника и микроелектроника
 • Комуникационна техника и технологии
 • Софтуерни и интернет технологии

 

ДОБРУДЖАНСКИ ТЕХОЛОГИЧЕН КОЛЕЖ

 

 • Ремонт и експлоатация на транспортна техника
 • Автоматика, информационна и управляваща техника
 • Електроника
 • Машиностроителна Техника и Технологии
 • Земеделска Техника и Технологии
 • Ремонт и експлоатация на мехатронни устройства

 

КОЛЕЖ В СТРУКТУРАТА НА ТУ - ВАРАНА

 

 • Транспортна техника и технологии
 • Индустриална и сградна автоматика
 • Медицинска електронна техника

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЕЗИКОВО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И СПОРТ

 

 • Физическо възпитание и спорт
 • Езиково обучение

 

Контакти

Технически университет - Варна

Варна, ул. Студентска 1
052383222, 052383433, 052302483, 052302444