BGRegistar.com

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Информация

Технически университет Варна е основан през 1962 година.

 

 

 

Университетът е създаден под името МЕИ – Варна – Машинно-електротехнически институт.


Тогава Висшето учебно заведение разполага с три факултета: Машиностроителен, Електротехнически и Корабостроителен.

 


Прието е, че МЕИ-Варна е правоприемник на Техническия факултет към Варненския държавен университет.

 


За времето на своето съществуване МЕИ-Варна се превърна в Технически университет с национално значение, в който се провежда обучение на студенти в 23 специалности.

 


Материалната база на университета включва: 3 студентски общежития и 2 студентски стола. На територията на университета са разположени спортна зала, фитнес център, зала за тенис на маса, шахклуб и открити спортни съоръжения.

 

ТУ-Варна разполага с 6 факултета:


- Машинно-технологичен

 


- Корабостроителен

 


- Електротехнически

 


- Факултет по електроника

 


- Факултет по изчислителна техника и автоматизация

 


- Факултет по морски науки и екология

 

 

 

Мисията на университета е да бъде съществен фактор в развитието на интелектуалния потенциал на България.

 

 

ТУ-Варна е единственото висше учебно заведение в България, което предвид географското си положение, изпълнява мисията - да интегрира в цялостен процес подготовката на специалисти с висше образование с провеждането на научни изследвания, насочени към корабостроенето и морските технологии, а също и корабоплаването и водния транспорт, екологията, техниката и технологиите за опазване на морската акватория.

 

 

 

 

Контакти

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Варна, ул. Студентска № 1
052383222, 052383433, 052302483, 052302444