BGRegistar.com

Технически университет - Варна

авторитетно висше училище варна, бакалавър роботика и мехатроника, висш технически университет варна, висше учебно заведение с модерна база варна, департамент по езиково обучение варна, департамент по епос варна, добруджански техологичен колеж варна, електротехнически факултет варна, елитно висше учебно заведение варна, квалифицирани широкопрофилни кадри варна, колеж в структурата на ту варана, корабостроителен факултет варна, магистратура електротехника, магистратура инженерен дизайн, машинно технологичен факултет варна, меи варна, обучение на европейско ниво университет варна, предпочитано висше училище варна, препоръчано висше училище варна, специалност биомедицинска електроника, специалност възобновяеми енергийни източници, специалност индустриален дизайн, специалност индустриален мениджмънт, специалност корабоводене, технически университет варна, ту варна, тясно профилирани знания и умения варна, университет с европейско ниво варна, утвърдено висше училище варна

Информация

Технически университет - ВарнаТехнически университет - Варна е утвърдило и наложило се модерно учебно заведение с дългогодишна история и традиции, което през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут.

 

Отворил врати през 1962 год., за да подготви необходимите специалисти - инженери за корабостроенето, транспорта, машиностроенето, електроенергетиката и комуникационната техника, необходими за развиващите се в Североизточна България индустрия.


Създаденият Машинно-електротехнически институт (МЕИ-Варна) е правоприемник на Техническият факултет към Държавния университет Свети Кирил Славянобългарски. Структурата му включва три факултета: Машиностроителен, Електротехнически и Корабостроителен.


Безспорният авторитет на учебното заведение, се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати.


През годините на своето съществуване МЕИ-Варна от малък институт, подготвящ инженерни кадри с регионално значение, се превръща в Технически университет с национално значение, провеждащ обучение на студенти по 23 специалности в областта на "Технически науки", "Природни науки, математика и информатика", "Социални, стопански и правни науки" и "Педагогически науки в направление Техника и технологии".


Висшето учебно заведение предлага на своите възпитаници обучение на най-съвременно ниво. Подготвя висококвалифицирани специалисти във всички образователно-квалификационни степени - Бакалавър, Магистър и Доктор.


В настоящия момент структурата на ТУ-Варна включва 4 факултета, 2 колежа и един департамент:

 

  • Машинно-технологичен факултет
  • Корабостроителен факултет
  • Електротехнически факултет
  • Факултет по изчислителна техника и автоматизация
  • Колеж в структурата на ТУ - Варна
  • Добруджански технологичен колеж
  • Департамен МФЕО


Университетът раполага с богата учебно-материална, информационна и спортна база. Базата на ВСУ Любен Каравелов представлява цялостен учебен комплекс с всички необходими административни, учебни, културно-битови и спортни сгради и съоръжения.


На разположение на възпитаниците на Висшето училище са нлични 3 студентски общежития с 1450 места и 2 студентски стола. Студентските общежития се намират на разстояние приблизително 750 м от сградите на университета.


Съвременната спортна база включва: спортна зала, фитнес център, зала за тенис на маса, шахклуб и открити спортни съоръжения (футболно, 2 баскетболни и 2 волейболни игрища).


Технически университет Варна е единственото висше учебно заведение в България, което предвид географското си положение, изпълнява мисията - да интегрира в цялостен процес подготовката на специалисти с висше образование с провеждането на научни изследвания, насочени към корабостроенето и морските технологии, а също и корабоплаването и водния транспорт, екологията, техниката и технологиите за опазване на морската акватория.

 

Разполага с ресурс да развива научноизследователска и приложно-практическа дейност. Учебното заведение поддържа успешни, пълноценни международни контакти с други висши училища в страни на Европейската общност.


Ректор на ТУ - Варна е проф. д-р Драгомир Пламенов.

 

Контакти

Технически университет - Варна

Варна, ул. Студентска 1
052383222, 052383433, 052302483, 052302444