BGRegistar.com

ТЕХЕМ СЪРВИСИС

Информация

ТЕХЕМ СЪРВИСИС

Техем Сървисис ЕООД - България е създадена през 1999 година със седалище и адрес на управление град София, ж.к. Гео Милев, ул. проф. Георги Павлов №3.

 

Фирмата е 100% дъщерно дружество на немския концерн Techem GmbH.


Техем Сървисис е пазарен лидер с над 50 % дял на клиентите в София на услугата топлинното счетоводство. Специализирана в отчитане и разпределение на топлинна енергия и вода. На територията на град София, работи с надеждни партньори за осъществяване на дейността си.

 

Единствена от всички топлинни счетоводители, Техем Сървисис разполага с мрежа от десет офиса, разположени в цяла София, където осъществява техническото и информационно обслужване на клиентите.

 

В своята петнадесетгодишна история Техем Сървисис предлага на своите клиенти гъвкави и иновативни технически решения, които отговарят на постоянно растящите им очаквания.

 

Техем Сървисис е отговорна и ориентирана към бъдещето фирма, която работи за ефективното и разумно използване на енергията и водата. През 2013 година фирмата въвежда система за управление на качеството, съгласно стандарта ISO 9001:2008.

 

Техем Сървисис ЕООД - България се стреми да показва своята способност постоянно да доставя продукт, съответстващ на изискванията на клиента и на приложимите нормативни актове, да увеличава удовлетвореността на своите клиенти чрез ефикасно прилагане на системата, да постигне оптимизация на процесите и вътрешната организация.

 

 

Техем Сървисис


Техем Сървисис ЕООД обслужва най-голям брой клиенти в София, ползващи услугата за дялово разпределение на топлинната енергия. Потребители на дружеството са близо 200 000 домакинства в столицата от общо 405 хиляди абонати на “Топлофикация София”. 650 хиляди индивидуални разпределители на разхода за отопление и над 520 хиляди термостатични вентили са монтирани от дружеството в София. Абонати, присъединени към 6350 абонатни станции са оборудвани с технически средства за измерване и контрол на реално изразходваната енергия за отопление и топла вода. Над 8000 апартаментни топломери са монтирани в жилища на наши абонати.

 


Фирмата е предпочитан топлинен счетоводител за отчитане и разпределение на енергията за горещо водоснабдяване и отопление. Потребителите на енергия за отопление търсят услугите и съветите на компетентния и професионален екип на Техем Cървисис ЕООД за монтиране и поддръжка на средства за регулиране на консумацията и за отчитането й.

 


УРЕДИТЕ ЗА ОТЧИТАНЕ С РАДИОВРЪЗКА са приоритет в дейността на Техем. На този перспективен пазар фирмата извоюва вече огромен аванс. Ние произвеждаме и използваме такива уреди още от 1996 г. Обслужваме 80% от всички намиращи се в действие радиоуреди. 

 


Радиосистемата на Техем служи за бърза и лесна регистрация на консумацията на топлоенергия. Това е възможно, тъй като показанията се „снемат" независимо от присъствието на потребителя, без да е необходимо служител на фирмата да влиза в жилището му. По този начин се избягват посещенията по домовете на абонатите, ангажимента им да бъдат в определени дни и часове на разположение на инкасаторите и неблагоприятните последствия, ако не осигурят достъп до отоплителните си тела.

Пести се времето на потребителя. Към настоящия момент радиосистемата на Tехем се превърна в истински стандарт за набиране на данни на потребление и е водеща в Европа с пазарен дял от 85%.

Контакти

ТЕХЕМ СЪРВИСИС

София, ж.к. Гео Милев, ул. Проф. д-р Георги Павлов 3
070012828