BGRegistar.com

Телеконтрол 99 - Дейност

качествени консултации в проектирането, качествени консултации строителството, консултант строителен надзор софия, консултантската дейност в строителството, консултаци по правни проблеми на строителството, консултации в проектирането и строителството, консултации по проблемите на зут, коректна фирма за строителен надзор, надеждна фирма за строителен надзор, препоръчайте консултант строителен надзор, препоръчайте фирма за строителен надзор, препоръчан консултант строителен надзор, препоръчана фирма за строителен надзор софия, строежи с обществено предназначение, строежи с производствено предназначение, строителен надзор, строителен надзор в строителството на сгради, строителен надзор в строителството софия, телеконтрол 99, телеконтрол 99 консултант строителен надзор, телеконтрол 99 софия, телеконтрол консултант строителен надзор, упражняване на строителен надзор в строителството, фирма за осъществяване на строителен надзор, фирма за строителен надзор софия

Дейност

 

 

Телеконтрол 99 ЕООД извършва строителен надзор, включващ:

 

 • Законосъобразно започване на стоителните дейности;

 

 • Точност при изготвяне на актовете и протоколите по време на стропителството;

 

 • Изпълнение на строежите, съгласно одобрените проекти;

 

 • Извършва контрол по спазване на условията за безопасност на труда по време на строителството;

 

 • Контрол за опазване на околната среда;

 

 • Недопускане увреждането на трети лица и имоти вследствие на строителството;

 

 • Проверка и изследване на качеството на използваните строителни материалли и изделия;

 

 • Изпълнение на строително-монтажните дейности, съобразно изискванията;

 

 • Контрол за годност на строежа за въвеждане в експлоатация;

 

 • Изготвяне на необходимата документация за издаване на разрешение за ползване;

 

 

Телеконтрол 99 ЕООД предоставя консултации:

 

 • По проблеми на ЗУТ.

 

 • По проблеми на издаване Разрешение за ползване.

 

 • По правни проблеми на строителството.

 

 

 

Контакти

ТЕЛЕКОНТРОЛ 99

София, ул. Българска морава 104
029801614
029802450