BGRegistar.com

Телеконтрол 99 - Дейност

Дейност

 

 

Телеконтрол 99 ЕООД извършва строителен надзор, включващ:

 

 • Законосъобразно започване на стоителните дейности.

 

 • Точност при изготвяне на актовете и протоколите по време на стропителството.

 

 • Изпълнение на строежите, съгласно одобрените проекти.

 

 • Извършва контрол по спазване на условията за безопасност на труда по време на строителството.

 

 • Контрол за опазване на околната среда.

 

 • Проверка и изследване на качеството на използваните строителни материалли и изделия.

 

 • Изпълнение на строително-монтажните дейности, съобразно изискванията.

 

 • Контрол за годност на строежа за въвеждане в експлоатация.

 

 • Изготвяне на необходимата документация за издаване на разрешение за ползване.

 

 

Телеконтрол 99 ЕООД предоставя консултации:

 

 • По проблеми на ЗУТ.

 

 • По проблеми на издаване Разрешение за ползване.

 

 • По правни проблеми на строителството.

 

 

 

Контакти

Телеконтрол 99

София, ул. Българска морава 104
029801614
029802450