BGRegistar.com

Телеконтрол 99 - Дейност

качествен надзор по време на строителство, качествен надзор при проектиране, качествени консултации в проектирането, качествени консултации в строителството, компетентни консултации в проектирането, компетентни консултации в строителството, компетентни консултации по проблемите на зут, консултант строителен надзор софия, консултации по правни проблеми на строителството, коректна фирма за надзор при проектиране, коректна фирма за строителен надзор софия, надеждна фирма за надзор при проектиране, надеждна фирма за строителен надзор, надзор в строежи с обществено предназначение, надзор в строежи с производствено предназначение, надзор в строителството на жилищни сгради, препоръчайте консултант строителен надзор, препоръчайте фирма за строителен надзор, препоръчан консултант строителен надзор, препоръчана фирма за надзор при проектиране, препоръчана фирма за строителен надзор софия, строителен надзор, строителен надзор в строителството на сгради, телеконтрол 99, телеконтрол 99 консултант строителен надзор, телеконтрол 99 софия, телеконтрол консултант строителен надзор, фирма за надзор по време на строителство, фирма за надзор при проектиране софия, фирма за осъществяване на строителен надзор софия

Дейност

 

 

Телеконтрол 99 ЕООД извършва строителен надзор, включващ:

 

 • Законосъобразно започване на строежа;

 

 • Пълнота при изготвяне на актовете и протоколите по време на строителството;

 

 • Изпълнение на строежите, съгласно одобрените проекти;

 

 • Извършва контрол по спазване на условията за безопасност на труда по време на строителството;

 

 • Контрол за опазване на околната среда;

 

 • Недопускане увреждането на трети лица и имоти вследствие на строителството;

 

 • Проверка и изследване на качеството на използваните строителни материали и изделия;

 

 • Изпълнение на строително-монтажните дейности, съобразно изискванията;

 

 • Контрол за годност на строежа за въвеждане в експлоатация;

 

 • Изготвяне на необходимата документация за издаване на разрешение за ползване;

 

 

Надзор при проектиране


Изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на проектната документация, съгласно чл. 142, ал. 2, ал. 4, ал. 5, ал. 6, във връзка с чл. 143, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

 

Съгласуване на проектната документация с експлоатационните контролни органи и получаване на Разрешение за строеж.

 

 

Телеконтрол 99 ЕООД предоставя консултации:

 

 • По проблеми на ЗУТ.

 

 • По проблеми на издаване Разрешение за ползване.

 

 • По правни проблеми на строителството.

 

 

 

Контакти

Телеконтрол 99 ЕООД

София, ул. Българска морава 104
029801614