BGRegistar.com

ТЕКС - ТЕХНИКА ООД - Услуги и Продукти

Услуги и Продукти

УСЛУГИ

 • Монтаж, пуск, поддръжка и ремонт на оборудването (гаранционно и след гаранционно).
 • Начално обучение на персонала за работа с техниката и софтуерните програми.
 • Допълнително обучение и подготовка (за нови версии и модификации на системите – хардуер и софтуер), в офиса на фирмата и на място при клиентa.
 • Разработка, оптимизация и разпечатка на модели, кройки и маркери.
 • Сервизни договори.
 • Консултации, свързани с развитието на бизнеса на клиентите от бранша.
 • Разработка на цялостни проекти за цехове/фабрики и/или техния ремонт и обновяване.
 • Съдействие за развитието на сътрудничество между клиентите на фирмата и фирми от други страни за съвместна дейност: търсене на бизнес – партньори за производството на дрехи (на ишлеме и на готови изделия), логистика, транспорт, посещения, участие в мероприятия в бранша и в съвместни проекти, и т.н.


Разработка на цялостни проекти за цеховетърсене на бизнес партньори за производството на дрехи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОДУКТИ

CAD системи: 

 


Софтуер : StyleCad

 

 • продукти за дизайн и създаване на модели (2D и 3D);
 • кройки и градация;
 • маркери;
 • модули за управление на техника и оборудване.

 

кройки и градация ТЕКС ТЕХНИКАмодули за управление на техника и оборудване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAM системи:накатавъчни маси от ТЕКС ТЕХНИКА

 

 • дигитайзери;
 • плотери;
 • накатавъчна и кроялна техника (ръчна и автоматична);
 • накатавъчни маси, и др.

 

 

 

дигитайзери от ТЕКС ТЕХНИКАплотери от ТЕКС ТЕХНИКА

 

 

 

Контакти

ТЕКС - ТЕХНИКА ООД

София, бул. Професор Цветан Лазаров, N. 33, ет. 5, офис 17
029731594, 029929499, 028681512
029784394