BGRegistar.com

ТАЙФУН БГ

Информация

ТАЙФУН БГ

тайфун бг

 

 

 

Основният предмет на дейност на фирмата е покупка на стоки или други вещи с целпродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собственопроизводство,производство и търговия със селскостопанска продукция и други.

От самото начало, след направено задълбочено проучване на пазара, „ТАЙФУН БГ ” ООД насочва своята основна дейност към производството на керамични изделия. Фирмата стартира дейността си с изграждането на керамична фабрика, намираща се в село Ловец. През изминалите години фабриката е основно реконструирана на три пъти, за да достигне сегашнотоизключително съвременно, високоефективно и конкурентноспособно ниво на производство.
Действащата в момента поточна линия е открита през 2008 година и е на най-съвременно техническо равнище. Тя е с много висока степен на автоматизация от самото начало напроизводствения процес, до получаването на готовия продукт.
Това е факторът, който обуславя минимална зависимост на производството от човешкия фактор,висока ефективност и ниска себестойност на крайния продукт, която е намалена приблизителнотри пъти в сравнение с остарелите начини на производство.
Новата поточна линия дава възможност за производство на различни асортименти от тухли (мергелни, калибровани, тухли от червени глини,облицовачни тухли), керемиди (римска, старобългарска, плоска и завършващи елементи), цепена керамика (подови настилки, външен гранитогрес, облицовачни елементи за външни фасади) и др.
Висококачествената и разнообразна продукция, предлаганите изгодни цени, доказания богат опит, коректността във взаимоотношенията с клиентите прави „ТАЙФУН БГ ” ООД предпочитан доставчик на керамични изделия за многобройни клиенти от цялата страна.

Контакти

ТАЙФУН БГ

00896660668, 00896660668