BGRegistar.com

СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД

Информация

СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД

 

Сървей Груп ЕООД е фирма със седалище град София.

 

Развива своята дейност в областта на архитектурата и строителството.

 

Динамично развиваща се фирма, която предлага качествени, квалифицирани услуги в областта на проектирането, геодезията, кадастъра и пазарните оценки.

 

Изработва Парцеларни планове на инфраструктурни обекти. Занимава се с геодезически дейности на линейни и свлачищни обекти, кадастрални дейности, площообразуване на сгради, оценка на имоти и провеждане на отчуждителни процедури за държавни нужди.

 

Разполага с млад и амбициозен екип, съставен основно от инженери с магистърска степен по геодезия, с проектантска правоспособност от КИИП, правоспособност от АГКК и КНОБ. Екипа от висококвалифицирани професоналисти, ползват съвремените технологии, усъвършенстват непрекъснато своя професионален опит и познания. Фирмата разполага и със съвременна техника за геодезичеки измервания и канцеларска обработка.

 

Геодезическото оборудване на дружеството се състои от комплекти GPS/GNSS приемници, тотални станции, дигитални и строителни нивелири, с възможност за едновременна работа от осем екипа.

 

Офис оборудването включва лицензирани програми за геодезическа обработка, работни места за създаване на кадастрални и специализирани карти, лицензиран софтуер за работа в cad - среда и dwg формат, както и необходимия брой компютри, принтери, скенери, леки и с висока проходимост автомобили.

 

При изпълнение на поетите ангажименти Сървей Груп се стреми да предлага висококачествени услуги, да бъде лоялен и коректен партньор.

 

Член е на Асоциацията на геодезическите фирми.

 

Контакти

СЪРВЕЙ ГРУП

София, бул. Цар Борис III № 215, ет.10
028502003
0898418436, 0878436766
028502003