BGRegistar.com

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ПЕРНИК

Информация

адвокатска колегия Перник

 

 

Адвокатска колегия – Перник обхваща районите на следните градовете: Перник, Радомир, Трън и Брезник.

 

 

Вписаните членове в Колегията са 195 адвокати и 1 младши адвокат.

 

 

Органите към Адвокатска колегия – Перник са: Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съвет.

 

 

Съставите на трите действащи органа, са избрани на Общо събрание на адвокатите през 2013 година. Мандатът на председателите и членовете на Адвокатския съвет, Контролния съвет и Дисциплинарния съвет, е 2 години.

 

 

 

 

Контакти

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ПЕРНИК

Перник, ул. Васил Стоин 4/2, ет.1
076602791
076602791