BGRegistar.com

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ СОФИЯ - СЧЕТОКОНСУЛТ ООД

Информация

СЧЕТОКОНСУЛТ ООД

 

Счетоконсулт ООД е счетоводна къща, създадена през 2003 година със седалище град София, ул. Проф. Христо Данов № 11, вх. Е, офис 6.

 

Фирма с над десет годишна история, предлагаща високачествени еднократни и пакетни счетоводни услуги, работеща в полза на своите клиенти и техния бизнес.

 

Първоначално фирмата предлага само счетоводни услуги, но постепенно разшири спектъра на своята дейност, обучавайки екип от млади, амбициозни и компетентни професионалисти.

 

Днес Счетоконсулт ООД предлага редица услуги в различни сфери от полза за Вашия бизнес, подкрепяйки Вашите бизнес начинания, допринесяйки за Вашия успех с своя професионализъм и коректност.
Като вече утвърдена фирма на пазара, Счетоконсулт ООД се стреми да е в помощ на своите клиенти, да спомага за преодоляването на текущите и възникващи трудности, за подобряването на бизнеса и печеленето на конкурентното предимство.
 

Счетоконсулт ООД разполага с екип от мотивирани, можещи и амбициозни професионалисти с отлична квалификация, готов да отговори на непрекъснатите промени и динамика в законодателната и бизнес среда.

 

Счетоконсулт ООД предлага :

 • Своевременна, полезна и точна информация 
 • Конфиденциалност и коректност 
 • Индивидуален подход към всеки клиент
 • Счетоводни услуги град Плевен
 • Счетоводни услуги град София

 

Доверявайки се на фирмата, Вие печелите честен и професионален партньор.

 

Повече информация може да получите на посочените координати, или на

e-mail: m.glozhenska@schetoconsult.com – PR  

 

УСЛУГИ

Счетоконсулт ООД предлага :

 

 

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

 • еднократни и пакетни счетоводни услуги; 
 • пълно абонаментно счетоводно обслужване; 
 • осчетоводяване на първични счетоводни документи; 
 • съставяне на вторични счетоводни документи;
 • организиране цялостната финансово-счетоводна дейност;
 • изготвяне Справки – декларации по ЗДДС и ИНТРАСТАТ и подаване по електронен път; 
 • изготвяне патентни декларации и изчисляване дължим патентен данък; 
 • изготвяне на Счетоводен амортизационен план /САП/ и Данъчен амортизационен план /ДАП/; 
 • годишно счетоводно приключване; 
 • изготвяне на ГФО за фирми;
 • публикуване на ГФО в Търговски регистър; 
 • изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО; 
 • изготвяне и публикуване на годишните статистически форми за НСИ; 
 • изготвяне и подаване на VIAS-декларации; 
 • данъчно планиране;
 • оптимизиране и представителство пред данъчната администрация при проверки и ревизии.

 

 

АКРЕДИТИРАНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

 • регистрация по ДДС в законовите срокове; 
 • подаване необходимите документи и декларации /ДДС и Интрастат/; 
 • представителство пред НАП и НОИ; 
 • текущо счетоводно обслужване и отчетност; 
 • конфиденциалност.

 

 

 

ФИНАНСОВИ КОНСУЛТАЦИИ

 

 • изготвяне на документи за кредити; 
 • изготвяне на документи за акредитиви; 
 • консултации и подготовка на документи за Европейски проекти; 
 • консултации в областта на тръговското законодателство;
 • консултации в областта на трудовото законодателство;
 • консултации в областта на данъчното законодателство.

 

 

 

ТРЗ и ЛС

 

 • регистрация /и прекратяване/ на трудови договори и анекси по електронен път; 
 • текущо отразяване и изготвяне на всички необходими документи, обезпечаващи трудовите правоотношения на работниците / служителите; 
 • изготвяне и подаване по електронен път на Декларация 1 и Декларация 6; 
 • изготвяне на платежни нареждания към бюджета; 
 • on-line банкиране. 

 

 

 

ПРАВНИ УСЛУГИ

 

 • съдебна регистрация на фирми; 
 • регистрация, пререгистрация и дерегистрация на фирми, съгласно ЗДДС; 
 • представляване на фирмата пред българската съдебна власт във връзка с обжалване на наказателни постановления; 
 • консултации в областта на тръговското законодателство; 
 • консултации в областта на трудовото законодателство и трудовите правоотношения относно законосъобразно назначаване и уволнение на персонала, изплащане на обезщетения.

 

 

КОНСУЛТАЦИИ И ДРУГИ УСЛУГИ

 

 • консултации в областта на данъчното законодателство, начини за намаляване данъците и избягване двойното данъчно облагане; 
 • консултации в областта на социалното осигуряване – права; обезщетения; болнични; майчинство; внасяне на осигурителни вноски; 
 • консултиране, изготвяне и подаване документи за пенсиониране в НОИ; 
 • изчисляване приблизителен размер на обезщетение; майчинство; болничен; 
 • изчисляване примерна пенсия.

 

 

Контакти

СЧЕТОКОНСУЛТ ООД

София, Ул. Проф. Христо Данов № 11, вх. Е, офис 6
028652628
0899997953, 0888616179