BGRegistar.com

Счетоводно-консултантска къща Валент Консулт - Услуги

абонаментно счетоводно обслужване монтана, валент консулт, валент консулт еоод, данъчни и счетоводни консултации монтана, допълнителни счетоводни услуги монтана, еднократни счетоводни услуги монтана, изгодни счетоводни пакети монтана, качествено счетоводно обслужване монтана, комплексни счетоводни услуги монтана, комплексно счетоводно обслужване монтана, конфидиенциални счетовдни услуги монтана, лидер в счетоводните услуги монтана, лидер в счетоводния бранш монтана, лицензирана счетоводна дейност монтана, предпочитана счетоводна кантора монтана, препоръчана счетоводна фирма монтана, професионални счетоводни услуги монтана, пълна гама счетоводни услуги монтана, пълно счетоводно обслужване монтана, счетоводна кантора монтана, счетоводна къща валент консулт монтана, счетоводна къща монтана, счетоводни къщи монтана, счетоводни услуги монтана, счетоводно консултантска къща монтана, счетоводно обслужване монтана, услуги в областта на счетоводството монтана

Услуги

Счетоводна къща Валент Консулт залага на висок професионализъм, лоялност и конфиденциалност по отношение на своите клиенти.


Високата квалификация на целия екип, позволява прилагането на прозрачност и високи стандарти, превръщайки знанията във финансови изгоди за клиентите.


Предлага широк набор от счетоводни услуги - индивидуални, както и такива в пакет:

 


ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

 

 • Счетоводно-консултантска къща Валент Консулт, МонтанаОперативно водене и приключване на счетоводната отчетност.
 • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи.
 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки-декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител.
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета.
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите.
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път.

 


ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

 

 

 • Счетоводно-консултантска къща Валент Консулт, МонтанаИзготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори.
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки.
 • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски.
 • Изготвяне на платежните документи за разплащания към бюджета.
 • Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ.
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж.

 


ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 

 

 • Счетоводно-консултантска къща Валент Консулт, МонтанаИзготвяне и представяне на годишни финансови отчети.
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО.
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт.

 


РЕГИСТРАЦИИ

 

 

 • Счетоводно-консултантска къща Валент Консулт, МонтанаПървоначална регистрация на фирми в Агенция по вписванията.
 • Регистрация по ЗДДС.
 • Инспекция по труда.
 • Комисия за защита на личните данни.
 • Национален осигурителен институт.
 • Данъчен Адрес.
 • Други.

 


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

 

 • Събиране на документи от офиса на клиента.
 • Подаване на документи към различни институции.
 • Издаване на актуални състояния.
 • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения.

 

 

Контакти

Валент Консулт ЕОOД

Монтана, бул. Трети март 74, ет. 2, офиси 2, 13 и 15
096300646
0887495132