BGRegistar.com

Счетоводна къща - Манолова ООД

Информация

Счетоводна къща - Манолова ООД

Счетоводна къща Манолова е със седалище град София, бул. Шипченски проход 65, ет. 5, офис 7.

 

Специализирана в извършването на финансово-счетоводни услуги и бизнес-консултации.

 

Динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания с традиции в сферата на счетоводството и финансите, наложила и утвърдила се посредством качеството и коректността в своята работа.

 

Дейността е съобразена с всички изисквания на Българското законодателство, подчинена на приложимото право.

 

Счетоводна къща Манолова обслужва много частни клиенти и фирми от различни сфери и отрасли на икономиката, изграждайки дългосрочно и стабилно партньорство с тях.

 

Предлага висококачествени счетоводни и трз услуги, данъчни и финансови консултации за нуждите на малкия и среден бизнес. Ще се погрижи за Вашите счетоводни документи и тяхното структуриране - изготвяне на Годишен финансов отчет и Годишна декларация на фирмата.

 

Счетоводната къща залага на качественото и прецизно счетоводно обслужване и индивидуалният подход към всеки отделен клиент.

 

Предлага комплексно счетоводно обслужване, данъчни и счетоводни консултации, регистрации, изготвяне на дневници и СД по ДДС, годишно счетоводно приключване, попълване на годишни данъчни декларации и всичко останало в областта на счетоводството.

 

Разполага с екип от квалифицирани специалисти с утвърдни професионални умения, които ще се погрижат за Вашето счетоводно обслужване, изготвяйки и обработвайки необходимите счетоводни документи.

 

Счетоводна къща Манолова предлага финансов одит, счетоводни услуги, данъчни и бизнес консултации, административни услуги. Качеството на услугите е съобразено с международните изисквания за професионален одит и счетоводство.

 

В основата на счетоводните услуги, които фирмата предлага е желанието и стремежа към изграждане на дългосрочни, партньорски отношения с клиентите, осигурявайки спокойното развитие на техния бизнес.

Услуги

От създаването си до днес, счетоводна къща Манолова залага на висок професионализъм, лоялност и конфиденциалност по отношение на своите клиенти.

 

Високата квалификация на целия екип, позволява прилагането на прозрачност и високи стандарти, превръщайки знанията във финансови изгоди за клиентите.

 

Предлага:

 

  • Пълно абонаментно счетоводно обслужване - текущо водене и приключване на счетоводната отчетност;
  • Изготвя и подава справки-декларации по ЗДДС в НАП;
  • Данъчно облагане;
  • Годишно счетоводно приключване;
  • Изготвяне на ГФО и подаване в Агенция по вписванията;
  • Данъчни консултации и отчитане на данъчни задължения;
  • Бизнес - консултации;
  • Регистрация на фирми;
  • Преобразуване и ликвидация на фирми;
  • Други

 

Счетоводна къща Манолова е отворена за ново сътрудничество, в което да вложи придобития опит, грижа и компетентност.

 

Контакти

СЧЕТОВОДНА КЪЩА - МАНОЛОВА ООД

София, бул. Шипченски проход 65, ет. 5, офис 7
028734887, 028732571
0888123442
028734920