BGRegistar.com

Счетоводна къща Конт Консулт - Услуги

абонаментно счетоводно обслужване софия, абонаментно счетоводно обслужване търново, данъчни консултации велико търново, еднократни данъчни услуги велико търново, перфектно счетоводно обслужване, предпочитан счетоводен партньор велико търново, предпочитан счетоводен партньор софия, препоръчан счетоводен партньор велико търново, препоръчана счетоводна кантора велико търново, препоръчана счетоводна къща велико търново, препоръчана счетоводна къща софия, професионални счетоводни услуги търново, регистрация на фирми велико търново, регистрация на фирми софия, ск конт консулт, ск конт консулт велико търново, счетоводна къща конт консулт, счетоводна къща конт консулт велико търново, счетоводна услуги на добри цени велико търново, финанси и застраховане велико търново, финанси и застраховане софия, финансови консултации велико търново, финансови консултации софия

Услуги

Утвъдила и наложила се счетоводна комания, с 26-годишен опит в счетоводните услуги, Конт Консулт предлага по-лесно управление на Вашия бизнес, за да сте сигурни в достоверността на финансово-счетоводната информативна обезпеченост на вашите решения.

Счетоводна къща Конт Консулт извършва:

 

1. Регистрация на нова фирма, Регистрация на промени в търговските дружества свързани с капитал, съдружници, седалище и предмет на дейност, обявяване в несъстоятелност и ликвидация.
Представлява своите клиенти пред НАП, НОИ, ИТ и МДТ при проверки, ревизии, справки. Обжалваме Ревизионни актове и доклади, съдействаме в хода на ревизиите.

 

2. В зависимост от обема работа - събираме и обработвме счетоводната информация – ежедневно, ежеседмично, но не по-рядко от два пъти месечно.
Представлява ДЗЛ пред НАП по пълномощие.
По договореност изготвяме периодично информация за ДЗЛ на представляващия го.
В зависимост от потребностите на клиента технологията на счетоводното обслужване може да бъде:

 

  • Счетоводно обслужване в нашия офис с персонално отговорен за фирмата счетоводител.
  • Счетоводно обслужване при клиента с наш или от него назначен счетоводител.
  • Счетоводно обслужване с он лайн връзка за консултации и проверка на документи изготвени от счетоводния отдел на фирмата.

 

3. Изготвя и подава Декларации към НАП на физически и юридически лица. Извършва плащанията по Декларациите към бюджета при минимални такси за парични преводи.

 

4. Изготвяне на ведомости и фишове за работни заплати. Изготвяне и подаване с електронен подпис на Декларации свързани с осигурителните вноски и данъци.
Изготвяне на досиета, длъжностни характеристики, документи свързани с назначаване и освобождаване на персонал.
Изготвяне на граждански договори и документацията свързани с него.
Изготвяне на справки и удостоверения на наетия персонал във връзка със социалните служби, учебни заведения, пенсиониране.
Изготвяне на Заявки за наемане на персонал от Агенцията по заетостта – Бюро по труда и последващо периодично представяне на документи във връзка с изпълнение на програмата.

 

5. Изготвяне и подаване на всички видове декларации свързани със задълженията към общината -  придобиване или прехвърляне на недвижими имоти, МПС, патентни декларации и др.

 

6. За малките фирми и физически лица, без банкови сметки, извършва плащания на задълженията им  към бюджета от тяхно име и за тяхна сметка по банков път от наша служебна сметка.

 

7. Предоставя посредничество при кредитиране с цел съдействие за оптимални условия на кредита. Анализира кредитите с цел тяхната оптимизация и по добри условия за доиздължаването им. Работи с пет от най-добрите банки в България.

Контакти

СЧЕТОВОДНА КЪЩА КОНТ КОНСУЛТ ЕООД

Велико Търново, ул. Негованка 3А
062600858
0887668709, 0888804393