BGRegistar.com

Счетоводна къща Конт Консулт

Информация

Информация

Счетоводна къща Конт Консулт Велико Търново

 

Счетоводна къща Конт Консулт е учредена през 1992 г. със седалище град Велико Търново.


Специализирана в извършването на финансово-счетоводни услуги и бизнес-консултации.


Динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания с традиции в сферата на счетоводството и финансите, наложила и утвърдила се посредством качеството и коректността в своята работа.


Дейността е съобразена с всички изисквания на Българското законодателство, подчинена на приложимото право.


Счетоводна къща Конт Консулт обслужва много частни клиенти и фирми от различни сфери и отрасли на икономиката, изграждайки дългосрочно и стабилно партньорство с тях.


За предоставяне на бързи и качествени услуги в счетоводната компания работи екип от квалифицирани служители и специалисти, които се характеризират с висок професионализъм и компетентност, използващи индивидуален подход към всеки клиент.


За пълното обслужване на своите клиенти фирмата разполага с всички съвременни технологии за комуникация, както и с електронен подпис.


Извършва трудово-правни и осигурителни консултации, регистрация по ЗДДС и други услуги, свързани с пълното счетоводно обслужване.


Предлага богат набор от счетоводни услуги: пълното счетоводно обслужване, заверка на финансови отчети, съставяне на междинни и годишни финансови отчети, данъчни и бизнес консултации и други.


Днес, когато новите технологии правят връзките между хората бързи, лесни, възможни и достъпни, екипът от професионалисти заети в компанията са убедени, че предлаганите от тях, счетоводни услуги ще бъдат ползотворни за клиентите не само на територията на град Велико Търново, но и извън предлите на страната. Работи с фирми от България и Европейския съюз.


Счетоводна къща Конт Консулт ще Ви помогне да намалите своите разходи, да спестите ценно време и да насочите енергията и усилията си към управлението на Вашите бизнес идеи.


Конт Консулт се е наложила и утвърдила, като лидер в счетоводния бранш, радва се на добър авторитет и постоянни клиенти, отворена за ново сътрудничество, в което да вложи придобития опит, грижа и компетентност.

 

Прецизност, високо качество, лоялност и коректност са запазена марка в работата на компанията.


Счетоводна къща Конт Консулт - Вашият бизнес партньор - Доверете ни се, ние работим за Вас! 

С нас Вие управлявате по-лесно Вашия бизнес, защото сте сигурни в достоверността на финансово - счетоводната информативна обезпеченост на Вашите решения!


Компанията се представлява от г-н Тодор Колев в качеството на Управител.

 

Услуги

Утвъдила и наложила се счетоводна комания, с 26-годишен опит в счетоводните услуги, Конт Консулт предлага по-лесно управление на Вашия бизнес, за да сте сигурни в достоверността на финансово-счетоводната информативна обезпеченост на вашите решения.


Счетоводна къща Конт Консулт извършва:

 

1. Регистрация на нова фирма, Регистрация на промени в търговските дружества свързани с капитал, съдружници, седалище и предмет на дейност, обявяване в несъстоятелност и ликвидация.
Представлява своите клиенти пред НАП, НОИ, ИТ и МДТ при проверки, ревизии, справки. Обжалваме Ревизионни актове и доклади, съдействаме в хода на ревизиите.

 

2. В зависимост от обема работа - събираме и обработвме счетоводната информация – ежедневно, ежеседмично, но не по-рядко от два пъти месечно.
Представлява ДЗЛ пред НАП по пълномощие.
По договореност изготвяме периодично информация за ДЗЛ на представляващия го.
В зависимост от потребностите на клиента технологията на счетоводното обслужване може да бъде:

 

  • Счетоводно обслужване в нашия офис с персонално отговорен за фирмата счетоводител.
  • Счетоводно обслужване при клиента с наш или от него назначен счетоводител.
  • Счетоводно обслужване с он лайн връзка за консултации и проверка на документи изготвени от счетоводния отдел на фирмата.

 

3. Изготвя и подава Декларации към НАП на физически и юридически лица. Извършва плащанията по Декларациите към бюджета при минимални такси за парични преводи.

 

4. Изготвяне на ведомости и фишове за работни заплати. Изготвяне и подаване с електронен подпис на Декларации свързани с осигурителните вноски и данъци.
Изготвяне на досиета, длъжностни характеристики, документи свързани с назначаване и освобождаване на персонал.
Изготвяне на граждански договори и документацията свързани с него.
Изготвяне на справки и удостоверения на наетия персонал във връзка със социалните служби, учебни заведения, пенсиониране.
Изготвяне на Заявки за наемане на персонал от Агенцията по заетостта – Бюро по труда и последващо периодично представяне на документи във връзка с изпълнение на програмата.

 

5. Изготвяне и подаване на всички видове декларации свързани със задълженията към общината -  придобиване или прехвърляне на недвижими имоти, МПС, патентни декларации и др.

 

6. За малките фирми и физически лица, без банкови сметки, извършва плащания на задълженията им  към бюджета от тяхно име и за тяхна сметка по банков път от наша служебна сметка.

 

7. Предоставя посредничество при кредитиране с цел съдействие за оптимални условия на кредита. Анализира кредитите с цел тяхната оптимизация и по добри условия за доиздължаването им. Работи с пет от най-добрите банки в България.

 

счетоводна къща конт консулт велико търново

Контакти

СЧЕТОВОДНА КЪЩА КОНТ КОНСУЛТ ЕООД

Велико Търново, ул. Негованка 3А
062600858
0887668709, 0888804393