BGRegistar.com

СЧЕТОВОДНА КЪЩА ЕВРОБАЛАНС

Информация

 

 

Счетоводна къща „Евробаланс“ е създадена през 2002 година като специализирано счетоводно предприятие. Управителите на Евробаланс Плюс ООД притежават повече от 30-годишен практически опит в разнообразните сфери на стопанската активност в България.

 

СК „Евробаланс“ се развива динамично в своята сфера на дейност – счетоводно обслужване на предприятия. Специалистите, заети във фирмата извършват счетоводни, финансови и търговски консултации на заинтересовани лица, финансов анализ, данъчни и трудови консултации.

 

Екипът на Счетоводната къща се състои от дипломирани експерт-счетоводители, магистри по финанси и счетоводство. В СК „Евробаланс“ работят икономически, финансови и правни консултанти. Дейността на дружеството се извършва от висококвалифицирани специалисти и посянни външни сътрудници за пълно счетоводно обслужване.

 

СК „Евробаланс“ прилага в работата си модерни счетоводни практики както и двустепенен контрол на счетоводните записи.

 

Услугите, които предлага и осъществява Счетоводната къща са в областта на:

 

  • - Счетоводните услуги

 

  •  - Обработката на заплати

 

  •  - ДДС услуги

 

  •  - Одит на финансови отчети

 

  •  - Данъчна защита

 

  •  - Юридически услуги

 

Основните принципи на работа на Агенцията са вярно, точно и честно отразяване стопанската дейност на клиентите, постигане и запазване на взаимно доверие и пълна дискретност.

 

Компанията работи успешно с клиенти от 13 страни от ЕС – Дания, Холандия, Финландия, Германия, Австрия, Белгия, Великобритания, Франция, Унгария, Чехия, Полша, Гърция и Румъния. Дружеството има клиенти и в най-големите български градове – София, Пловдив, Варна, Бургас.

 

Сред клиентите на Счетоводната къща са физически и юридически лица, дружества с нестопанска цел, компании от широка палитра отрасли като – търговия, услуги, туризъм, ресторантьорство, рекламата, IT технологии, инженерингова и проучвателна дейност, финансови услуги, възобновяеми енергийни източници.

 

В условията на динамична икономическа среда всяка фирма се стреми към намаляване на разходите без влошаване на качеството. Възможност за това е възлагане на счетоводното обслужване на Cчетоводна къща "Евробаланс", която ще го прави по-евтино, по-професионално и по-отговорно.

 


„Над 30 години опит в счетоводството!“

 

Контакти

СЧЕТОВОДНА КЪЩА ЕВРОБАЛАНС

София, бул. Цариградско шосе 83, вход А, офис 1
029807747
029807747