BGRegistar.com

Счетоводна къща Велиса 1 - Цени

Цени

За фирми нерегистрирани по ДДС - 120 лв. месечен абонамент - /документооборот до 20 бр. /


За регистрация по ДДС, подготовка на документи и регистриране по ДДС - влиза в цената на абонаментното обслужване /до регистрацията 120 лв. месечен абонамент, след регистрацията една минимална работна заплата за страната/ - с документооборот до 50 бр.


За фирми регистрирани по ДДС - една минимална работна заплата за страната - /документооборот до 50 бр. месечно/


За фирми регистрирани по ДДС и документооборот на месец /над 50 бр. документа месечно/ - индивидуално договаряне.

 

  • регистрация на фирма - ЕТ - 220 лв. без включена такса към Агенцията по вписвания
  • регистрация на ООД, ЕООД - 300 лв. без включена такса към Агенцията по вписвания
  • регистрация на промени в дружествата - 250 лв. без включена такса към Агенцията по вписвания
  • пререгистрация на ЕТ и дружества ООД, ЕООД - 150 лв.
  • изготвяне на нотариални актове, договори, преговори и консултации - по договаряне

 
За всяка фирма има възможност за индивидуално договаряне, с удовлетвореност и за двете страни.

 

 

Контакти

Счетоводна къща Велиса 1

София, ул. Веселец, бл. 65, вход 2, офис 4
029831898
0888874867