BGRegistar.com

Счетоводна къща Велиса 1 - Услуги

велиса 1 еоод, висококачествени одиторски услуги софия, висококачествени професионални одиторски услуги, висококачествени професионални счетоводни услуги, висококачествени счетоводни услуги софия, висококачествено пълно счетоводно обслужване софия, добра счетоводна фирма в софия, добри счетоводни и одиторски услуги в софия, качествени 24 часови счетоводни услуги в софия, качествени счетоводни консултации софия, качествено професионално счетоводно обслужване, конфиденциални счетоводни услуги софия, коректен счетоводен партньор софия център, коректна фирма за счетоводно обслужване софия, коректни счетоводни услуги софия център, лидер в областта на счетоводството софия, предпочитана счетоводна кантора в софия, предпочитана счетоводна къща в софия, препоръчана коректна счетоводна кантора в софия, препоръчана коректна счетоводна къща в софия, препоръчана коректна счетоводна фирма в софия, препоръчана счетоводна кантора в софия, препоръчана счетоводна къща в софия, професионални одиторски услуги софия, професионални счетоводни консултации софия, ск велиса 1 софия, счетоводна къща велиса 1, счетоводна къща велиса 1 софия, фирма за подаване на декларации за персонал 1 и 6

Услуги

Като лидер в областта на счетоводството, съчетавайки опита и професионалните умения, Счетоводна къща Велиса 1 се наложи и утвърди като уважаван, доверен и предпочитан партньор.


В синхрон с динамичното ежедневие и нуждите на своите клиенти предлага:


Пълно счетоводно обслужване

 

 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност
 • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи
 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки-декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път

 

ТРЗ и личен състав

 

 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
 • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски
 • Изготвяна на платежните документи за разплащания към бюджета
 • Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж


Годишно счетоводно приключване

 

 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
 • Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт

 

Регистрации

 

 • Първоначална регистрация на фирми в Агенция по вписванията
 • Регистрация по ЗДДС
 • Инспекция по труда
 • Агенция по финансово разузнаване
 • Комисия за защита на личните данни
 • Национален осигурителен институт
 • Данъчен Адрес
 • Други

 

Административни услуги

 

 • Събиране на документи от офиса на клиента
 • On-line банкиране
 • Подаване на документи към различни институции
 • Издаване на актуални състояния
 • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
 • Деклариране на получени заеми пред БНБ
 • Преводи, регистрации и пререгистрации и други
 • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента
 • Изготвяне на договори и други документи

 

Данъчна защита

 

 • Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
 • Подготовка на платежни нареждания за данъци
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления
 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
 • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки - общи, тематични и насрещни
 • Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК


Счетоводни консултации


Безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване

 

 • Консултация за данъчно планиране на дейността
 • Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка
 • Консултации отностно легално оптимизиране на данъците
 • Консултации по спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
 • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
 • Консултации по валутното законодателство
 • Консултации по изисквания на ХЕИ и ДВСК
 • Консултиране и съдействие при регистриране на компания
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
 • Консултации относно измененията на законовата и нормативна база

 

 

Контакти

Счетоводна къща Велиса 1

София, ул. Веслец, бл. 65, вход 2, офис 4
029831898
0888874867