BGRegistar.com

Счетоводна къща Велиса 1

Информация

Велиса-1 ЕООД е компания, създадена през 1999 година, с предмет на дейност счетоводни услуги.

 

Счетоводна къща Велиса 1 София

 

Дружеството предлага и извършва висококачествени професионални счетоводни и одиторски услуги.

 

Компанията държи на коректните отношения с партньорите си, спазва правилата за конфеденциалност и уговорените срокове.

 

 

Услугите, които предлага СК Велиса 1, са: абонаментно счетоводно обслужване – регистрации, проверки, подаване на декларации, интрастат, подаване на декларации за персонал 1 и 6, уведомления за уволняване и назначаване на служители и др.

 

Счетовдна къща Велиса 1 София 

 

Пълно счетоводно обслужване

 

 

ТРЗ и личен състав

 

 

Годишно счетоводно приключване

 

 

Регистрации

 

 

Административни услуги

 


Данъчна защита

 


Счетоводни консултации*

 

Счетовдна къща Велиса 1 София

 

 

Компанията се е наложила на българския пазар като лоялен и коректен партньор за работа. Услугите, които предлага са изпълнени на високо професионално ниво, от специалисти с необходимите познания и опит.

 


*Всички консултации са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване.

 

Контакти

СЧЕТОВОДНА КЪЩА ВЕЛИСА 1

София, ул. Веселец, бл. 65, вход 2, офис 4
029831898
0888874867