BGRegistar.com

Счетоводна къща Актив ЕООД - Услуги

абонаментни счетоводни услуги димитровград, абонаментно счетоводство димитровград, добра счетовдна къща димитровград, еднократни счетовдодни услуги димитровград, екип от коректни специалисти димитровград, качествени професионални счетоводни услуги, квалифицирани счетовдни специалисти димитровград, компетентни счетоводни услуги димитровград, конфединциални счетовдни услуги димирговград, конфединциално счетоводство димитровград, коректно счетоводно обслужване димитровград, предпочитана счетоводна къща в димитровград, препоръчана счетоводна фирма димитровград, прецизно счетоводно обслужване, професионални счетоводни услуги и консултации, пълно счетоводно обслужване димитровград, счетовдни услуги актив димитровград, счетовдони консултации димитровград, счетоводна къща актив, счетоводна къща актив димитровград, счетоводна къща димитровград, счетоводни експерти димитровград, счетоводни услуги димитровград, счетоводни услуги и консултации димитровград, счетоводно обслужване димитровград, счетоводство димитровград, фирма за счетоводни услуги димитровград

Услуги

Счетоводна къща Актив притежава богат опит в областта на независимия финансов одит и счетоводство. Залага на висок професионализъм, лоялност и конфиденциалност по отношение на своите клиенти.


Високата квалификация на целия екип, позволява прилагането на прозрачност и високи стандарти, превръщайки знанията във финансови изгоди за клиентите.


Счетоводна къща Актив предлага два начина на обслужване: индивидуални услуги и такива в пакет.

 

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

 

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан, съобразен със спецификата на фирмената дейност
 • Разработване на счетоводна политика
 • Съставяне на първични документи
 • Вторична обработка на счетоводната документация
 • Изготвяне на дневници и справки декларации по ЗДДС
 • Попълване на декларации по Закона за местните данъци и такси
 • Попълване на патентни декларации за физически лица и ЕТ
 • Изготвяне на годишни и регулярни отчети за НСИ
 • Попълване на искания за издаване на документи от НАП
 • Изготвяне на Годишни данъчни декларации за ФЛ и ЮЛ
 • Попълване на справка за ФЛ, получили доходи, различни от трудови през годината
 • Съставяне на периодични и годишни финансови отчети по националните и международни счетоводни стандарти и публикуването им в Търговския регистър

 

 

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

 

 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
 • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, обработка на болнични листове, отпуски
 • Изготвяна на платежните документи за разплащания към бюджета
 • Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж

 

 

РЕГИСТРАЦИИ

 

 • Първоначална регистрация на фирми в Агенция по вписванията
 • Регистрация по ЗДДС
 • Инспекция по труда
 • Комисия за защита на личните данни
 • Национален осигурителен институт - НОИ
 • Национална Агенция по Приходите - НАП
 • Други

 


ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

 

 • Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
 • Подготовка на платежни нареждания за данъци
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления
 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
 • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки - общи, тематични и насрещни
 • Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

 • Събиране на документи от офиса на клиента
 • On-line банкиране
 • Подаване на документи към различни институции
 • Издаване на актуални състояния
 • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
 • Преводи, регистрации и пререгистрации и други
 • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента
 • Изготвяне на договори и други документи

 

 

Контакти

Счетоводна къща Актив ЕООД

Димитровград, ж.к. Дружба, бул. Димитър Благоев 3-Ж
039160446
0896802975