BGRegistar.com

СЧЕТОВОДНА КЪЩА АКТИВ ЕООД

Информация

Информация

 

СЧЕТОВОДНА КЪЩА АКТИВ е учредена през 1991 год. със седалуище град Димитровград, бул. Димитър Благоев 3-Ж.


Предлага качествени, професионални счетоводни услуги и консултации, съгласувани с индивидуалните изисквания на своите клиенти.

 

СЧЕТОВОДНА КЪЩА АКТИВ предоставя широк спектър от счетоводни услуги, като гарантира сигурност и спокойствие за Вашия бизнес.

 

Предоставяните счетоводните услуги са в съответствие със Закона за счетоводството, Националните Счетоводни Стандарти и Международните Счетоводни Стандарти.

 

СЧЕТОВОДНА КЪЩА АКТИВ предоставя прецизно и пълно счетоводно обслужване, консултации и качествени услуги на конкурентни цени.

 

Екипът, зает в счетоводната кантора е специално подбран, състоящ се от коректни, интелигентни и амбициозни служители, предоставящи прецизно и пълно счетоводно обслужване и ръководен от счетоводител с богат, дългогодишен стаж.

 

 

СЧЕТОВОДНА КЪЩА АКТИВ - КЛИЕНТИТЕ СА ВАЖНИ ЗА НАС И ЗАТОВА ВИНАГИ РЕАГИРАМЕ НА ТЕХНИТЕ ПРОБЛЕМИ БЪРЗО, АДЕКВАТНО И КОМПЕТЕНТНО.

 

 

 

УСЛУГИ

 

СЧЕТОВОДНА КЪЩА АКТИВ предоставя широк спектър от счетоводни услуги:

 

 • Организация на индивидуален сметкоплан

 

 • Текуща обработка на приходни, разходни и банкови документи

 

 • Дълготрайни активи, амортизации

 

 • Изготвяне и водене на счетоводни регистри

 

 • Подготовка за регистрация по ДДС

 

 • Изготвяне и представяне на ДДС дневници и декларации

 

 • Подаване на информация свързана със системата на Интрастат

 

 • Изготвяне и представяне на информация за НАП, НОИ, НСИ

 

 • Изготвяне и представяне на годишни финансови и статистически отчети

 

 • Изготвяне и представяне на данъчни декларации за фирми и физически лица

 

 • Изготвяне на трудови и граждански договори

 

 • Изготвяне на комплект документи за постъпване и при напускане на работа

 

 • Деклариране пред НАП

 

 • Създаване и водене на трудови досиета

 

 • Изготвяне на ведомости за заплати, сметки за изплатени суми

 

 • Изчисляване на отпуски, представяне на болнични

 

 • Изготвяне на платежни документи за разплащане с бюджета

 

 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж

 

 • Представителство при проверки и ревизии

 

 

Контакти

СЧЕТОВОДНА КЪЩА АКТИВ ЕООД

Димитровград, бул. Димитър Благоев № 3-Ж
039160446
0896802975