BGRegistar.com

СЧЕТОВОДНА КЪЩА АВА ЕООД

Информация

Информация

Счетоводна къща АВА ЕООД е фирма с дългогодишни традиции, специализирана в одит на финансови отчети, финансови консултации и счетоводни услуги.

 

Екипът ни е изграден от висококвалифицирани и мотивирани специалисти, които гарантират качеството на предоставяните услуги.

 

При предоставяне на услугите спазваме фундаменталните принципи, залегнали в Етичния кодекс на професионалните счетоводители, приет от Международната федерация на счетоводителите:

 

  • Почтеност;
  • Обективност;
  • Професионална компетентност и надлежно внимание;
  • Професионално поведение.

 

Работим с търговски дружества и организации с нестопанска цел, които развиват дейността си в различни сфери на стопанския живот: консултантски услуги, външна и вътрешна търговия, IT сектор, комуникации, реклама, web дизайн, строителство, международен транспорт, спедиции и т.н.

 

Професионализъм, конфиденциалност, точност и бързина, съчетани с разумна ефективност между разходи, полезност и цена на услугата - това е нашият подход в работата.

 

Счетоводна къща АВА предлага следните услуги :

 

  • одит на финансови отчети; преглед на финансови отчети; одит на отчети по проекти, финансирани от Европейски програми; договорени процедури
  • абонаментно счетоводно обслужване и еднократни услуги по изготвяне на годишни отчети; годишни декларации на физически и юридически лица
  • трудово - осигурителни услуги

 

 

Контакти

СЧЕТОВОДНА КЪЩА АВА ЕООД

София, ул. Младен Павлов 1, ет. 2, офис 4
029582248
029582248