BGRegistar.com

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ТЕРЗИЕВ И КО СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ - Услуги

Услуги

Услуги

Счетоводство

 

 • обработка и класифициране на документи
 • текущо водене и осчетоводяване на всички счетоводни документи в съответствие с Националното счетоводно законодателство
 • съставяне на платежни към вашите покупни фактури
 • изготвяне на междинни счетоводни финансови отчети
 • изготвяне и подаване на дневници и справка декларация по ЗДДС
 • изготвяне и подаване на Интрастат и VIES декларации, форми за нуждите на Статистиката и БНБ
 • изготвяне на необходимите справки за нуждите на Лизингови компании, Банки, НАП, НОИ, НСИ и други.

 

ТРЗ и Личен Състав

 

 • съставяне на трудови договори и необходимите към тях документи
 • водене на досиета на персонала на фирмата
 • изготвяне на ведомости за заплати, удържки, и фишове за заплати
 • изготвяне на декларации образец №1, №3, №5, №6 и №7
 • съставяне на платежни нареждания за осигурителни вноски
 • изчисляване на обезщетения и представяне на болнични листи в НОИ
 • изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки; УП-2, УП-3
 • заверяване на осигурителни книжки на самоосигуряващи лица

 


Годишно Приключване

 

 • годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети за нуждите на НАП, НСИ
 • изготвяне и подаване на данъчни декларации по ЗКПО, ЗДДФЛ за физически и юридически лица
 • подаване на отчети в НАП, НСИ, Агенция по Вписванията

 


Видове Регистрации

 

 • Регистрация и Пререгистрация на Фирми
 • Регистрации по Закона за Данък върху Добавената Стойност /ЗДДС/
 • Агенцията по Вписванията – Търговски Регистър
 • Главна Агенция Инспекция по труда
 • Комисия за защита на лични данни


Други Услуги

 

 • Данъчно представяне и защита
 • Компетентна консултация и съдействие при избора на касов апарат и влизането му в експлоатация
 • Изваждане на Удостоверение за Актуално Състояние /УАС/
 • Изваждане на Удостоверение за наличието или липсата на задължения на основание чл.87, ал.6 от ДОПК
 • Взимане на документи от офиса на Клиента от всички точки на гр.София - Дружба, Младост, Студентски град, Дървеница, Мусагеница, Дианабад, Изток, Изгрев, Гео Милев, Слатина, Подуяне, Хаджи Димитър, Сухата река, Левски, Редута, Оборище, Яворов, Лозенец, Хладилника, Център и др.

Контакти

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ТЕРЗИЕВ И КО СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

София, жк Дружба 1, бл. 42 вх. В
0888561181, 0878561181, 0898561181