BGRegistar.com

Стройнадзор ООД - Услуги

инвестиционен проект, качествени консултации в проектирането, качествени консултации в строителството, консултант строителен надзор варна, консултантски и строителен надзор варна, контрол на строителния процес, контрол над строителния процес варна, коректна фирма за строителен надзор варна, надеждна фирма за строителен надзор варна, независим строителен консултант варна, независим строителен надзор варна, оценка за съответствие, предпроектни проучвания, препоръчан консултант строителен надзор варна, препоръчана фирма за контрол на строителния процес, препоръчана фирма за строителен надзор варна, разрешение за ползване, разрешение за строеж, специалисти строителен надзор варна, строителен консултант варна, строителен надзор, строителен надзор варна, строителен надзор и консултантски услуги варна, строителен надзор при строителството варна, строителна фирма с дългогодишен опит варна, строителни книжа варна, стройнадзор варна, стройнадзор оод, стройнадзор оод варна, упражняване на строителен надзор варна, фирма за строителен надзор варна

Услуги

 Стройнадзор ООД предлага следните услуги:

 

  • Изготвя оценка за съответствие на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежа.

 

  • Упражнява строителен надзор по време на строителството;

 

  • Извършва обследване на строежите;

 

  • Изготвя технически паспорт на съществуващи и нови строежи;

 

  • Изпълняна прединвестиционни и предпроектни проучвания;

 

  • Координира процеса на проектиране и извършва необходимите съгласувателни процедури със специализираните контролни органи , държавни и общински институции, експлоатационни дружества.

 

  • Предлага правна консултация за прилагане на нормативната база във всички етапи на строителния процес – проектиране, издаване на разрешение за строеж, извършване на строителство, въвеждане на строежа в експлоатация с разрешение/удостоверение за ползване.

 

  • Разработва процедури за прилагане на ЗУТ и нормативната база в строителството.

 

Контакти

Стройнадзор ООД

Варна, ул. Топра Хисар 12, ет. 1
052633603