BGRegistar.com

Стройнадзор ООД

Информация

Информация

Стройнадзор ООД е фирма със седалище град Варна, ул. Топра Хисар № 12, ет.1.

 

Създадена е през 1999г. и една от първите фирми в областта на услугите, свързани с контрол на строителния процес. Управител е инж. Ангелина Росенова Петрова.

 

Управителят на фирмата е с дългогодишен опит в контролната дейност на строителния процес, с отлични и всеобхватни познания в нормативната и законодателна сфера. Опитът е създаден и се развива непрекъснато в резултата на дългогодишната работа на ръководни позиции в държавната администрация, общинската администрации и частния сектор.

 

Съставът от специалисти, които притежава фирмата и с който упражнява своята дейност, са подбрани експерти с дългогодишен опит в проектирането, строителството и контролната дейност, притежаващи високо ново на работа в екип, комуникативност, креативност.

 

Експертите, с които работи фирмата, са с опит в различни сфери и професионални направления в строителния процес, с което фирмата създава възможност да предоставя своите услуги за всички видове строежи.

 

Фирмата застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или повод изпълнение на задълженията ни.
 

 

Контакти:

Варна, ул. Топра Хисар № 12, ет. 1
тел.: 052633603

e-mail: stroinadzor_vn@abv.bg

 

 

Контакти

Стройнадзор ООД

Варна, ул. Топра Хисар 12, ет. 1
052633603