BGRegistar.com

СТРОЙКОНТРОЛ-СП ООД

Информация

Информация

Стройконтрол - СП ООД - гр. София е частна независима ИСЛ.

 

Създадена през 2001 година изпитателната лаборатория непрекъснато се е развива и усъвършенства за да предлага на своите клиенти все по-качествени услуги.

 

Изпитателната строителна лаборатория е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025:2006 за услугите, които извършва от Българската служба за акредитация – ИА „БСА” и притежава сертификат № 152 ЛИ, валидно до 31.08.2010 година, като в момента тече процес на преакредитация на лабораторията.

 

В ИСЛ действа интегрирана и постоянно усъвършенстваща се Система за управление /СУ/. Тя е основа на действащата политика по качеството, както във фирмата, така и в самата лаборатория.

 

 

СТРОЙКОНТРОЛ – СП ООД извършва:

 

- Изпитвания и контрол на строителни обекти;

- Обслужване на бетонови възли и кариери за дълбочинни материали;

- Проектиране и разработка на рецептурни състави за бетони, варови разтвори и др.

 

 

Услуги

ИСЛ разполага с необходимото съвременното оборудване с което обезпечава и
осигуряват качеството на извършване на следните изпитвания и услуги:

 

 • Материали добавъчни едри за обикновен бетон;
 • Пясък за обикновен бетон;
 • Бетонова смес;
 • Бетон – обикновен;
 • Камък трошен за асфалтови покрития;
 • Пясък за пътни настилки;
 • Строителни почви;
 • Плочи тротоарни бетонни (квадратни и правоъгълни);
 • Бордюри бетонни;
 • Строителни елементи – изделия от бетон;
 • Армировъчна стомана;
 • Проектиране на рецептурни състави за бетон, мазилки и замазки;
 • Строително-технически експертизи на сгради и други.

 

При желание от страна на Възложителя, за изпитвания извън обхвата на Акредитация,
лабораторията ползва услугите на подизпълнители.

Контакти

СТРОЙКОНТРОЛ-СП ООД

София, жк. Люлин, бл. 302, вх. Г
0888882474, 0885896778, 0896696422