BGRegistar.com

Строителство и строителни машини ЕООД

бетон върбица, бетонов център върбица, бетонови разтвори върбица, варови и бетонови строителни разтвори върбица, изграждане на водопроводи върбица, изграждане на газопреносни мрежи върбица, изграждане на канализация върбица, ниско строителство, препоръчан бетонов център шуменска област, продажба на цимент и фракция върбица, производство на бетонови разтвори върбица, производство на варови разтвори върбица, производство на строителни разтвори върбица, производство на циментови разтвори върбица, пътно строителство, строителна компания върбица, строителна механизация върбица, строителна профилактика върбица, строителна техника върбица, строителна фирма град върбица, строителни ремонти върбица, строителни услуги върбица, строително монтажни работи върбица, строителство и строителни машини, строителство и строителни машини върбица, услуги със строителна механизация върбица, фирма за ниско и пътно строителство върбица, фирма за продажба на фракции върбица

Информация

Строителство и строителни машини ЕООД е българска компания, учредена през 2002 година със седалище град Смядово.


Динамично развиваща се, пазарно ориентирана, една от водещите фирми специализирана в областта на строителството.


Обхватът на дейност включва ниско и пътно строителство и изграждане на прилежаща инфраструктура - канализация, водопроводи и газопреносни мрежи.


Извършва строително - монтажни работи, строителна профилактика и ремонти, услуги със строителна механизация.


Фирмата притежава сертификати ISO 9001:2000, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 и лиценз за превоз на товари.


Строителство и строителни машини ЕООД е коректен партньор при реализацията на всеки един проект, гарантиращ съдействие по време на целия процес от фаза проучване и проектиране до окончателна реализация и пускане в експлоатация на обекта.


Предлага консултации и техническа помощ, залага на високото качество, прецизност и кратки срокове на изпълнени.


Строителната компания е изградила сериозен имидж на база солидния си опит в бранша.


Разполага с необходимата строителна техника и механизация, с екип от високо квалифицирани специалисти, експерти и строителни работници притежаващи нужния опит в строителството.


Строителство и строителни машини ЕООД е водеща фирма в Шуменска област в производството на бетонови, циментови и варови разтвори. Бетоновият център е с оптимално модернизирана технология на производство, съобразен с международните изисквания и стандарти за бетон и строителни разтвори. Разполага с автопарк, който дава възможност за извършване на навременни доставки.

 

Строителната компания притежава репутация на коректна фирма, която благодарение на своята далновидност и гъвкава политика, на експедитивната си и прецизна работа, успя да се утвърди като лидер на пазара.


Строителство и строителни машини ЕООД е фирма наложила се с доброто име, което е изградено от професионалната работа на хората, които стоят зад това име. Ето защо залага на екип от мотивирани, технически компетентни хора, квалифицирани специалисти с креативно мислене, което успешно помага да се утвърди на българския пазар, като коректен и предпочитан партньор.


Компанията се представлява от г-н Йордан Йорданов в качеството на Управител.

 

 

Контакти

Строителство и строителни машини ЕООД

Върбица, ул. Александър Стамболийски 2А, Бетонов Център
0897861502