BGRegistar.com

Строителство и строителни машини ЕООД

Информация

Строителство и строителни машини ЕООД е българска компания, учредена през 2002 година със седалище град Смядово.


Динамично развиваща се, пазарно ориентирана, една от водещите фирми специализирана в областта на строителството.


Обхватът на дейност включва ниско и пътно строителство и изграждане на прилежаща инфраструктура - канализация, водопроводи и газопреносни мрежи.


Извършва строително - монтажни работи, строителна профилактика и ремонти, услуги със строителна механизация.


Фирмата притежава сертификати ISO 9001:2000, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 и лиценз за превоз на товари.


Строителство и строителни машини ЕООД е коректен партньор при реализацията на всеки един проект, гарантиращ съдействие по време на целия процес от фаза проучване и проектиране до окончателна реализация и пускане в експлоатация на обекта.


Предлага консултации и техническа помощ, залага на високото качество, прецизност и кратки срокове на изпълнени.


Строителната компания е изградила сериозен имидж на база солидния си опит в бранша.


Разполага с необходимата строителна техника и механизация, с екип от високо квалифицирани специалисти, експерти и строителни работници притежаващи нужния опит в строителството.


Строителство и строителни машини ЕООД е водеща фирма в Шуменска област в производството на бетонови, циментови и варови разтвори. Бетоновият център е с оптимално модернизирана технология на производство, съобразен с международните изисквания и стандарти за бетон и строителни разтвори. Разполага с автопарк, който дава възможност за извършване на навременни доставки.

 

Строителната компания притежава репутация на коректна фирма, която благодарение на своята далновидност и гъвкава политика, на експедитивната си и прецизна работа, успя да се утвърди като лидер на пазара.


Строителство и строителни машини ЕООД е фирма наложила се с доброто име, което е изградено от професионалната работа на хората, които стоят зад това име. Ето защо залага на екип от мотивирани, технически компетентни хора, квалифицирани специалисти с креативно мислене, което успешно помага да се утвърди на българския пазар, като коректен и предпочитан партньор.


Компанията се представлява от г-н Йордан Йорданов в качеството на Управител.

 

 

Контакти

Строителство и строителни машини ЕООД

Върбица, ул. Александър Стамболийски 2А, Бетонов Център
0897861502