BGRegistar.com

СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ ООД

Информация

СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ ООД

Строителство и монтаж ООД е основано през 1978 година със седалище град Раднево.

 

Развива своята дейност в областта на строителството.

 

Дружеството е създадено към някогашния СМЕК Марица Изток с основна дейност за изпълнение на строителни минни - енергийни обекти на територията на откритите рудници Трояново север и Трояново юг, както и за възстановяване на нарушени терени.  

 

В своята дългогодишна дейност, дружеството е изпълнявало и изграждало много и различни инфраструктурни обекти, като пътища, улици, площадки, вертикални планировки и електропроводи с високо напрежение.

 

Строителство и монтаж ООД предлага и извършва следните дейности и услуги :


 

     -  Строителство и ремонт на производствени и битови сгради.

 

     -  Строителство на хвостохранилища и депа.

 

     -  Строителство и изграждане на МТЛТ – ниско строителство, монтаж на секции и гумено -

         транспортна лента.

 

     -  Ремонт и строителство на железопътни линии.

 

     -  Изграждане на електропроводи, електроинсталации, трафопостове и подстанции.

 

     -  Водопроводи, канализации и тръбопроводи.

 

     -  Монтажни и ремонтни работи по метални конструкции.

 

     -  Рекултивации на нарушени терени.

 

     -  Корекции на реки и канали и всички

        земни работи.

 

     -  Ремонт и строителство на пътища и

        обекти от инфраструктурата.

 

     -  Услуги с всички видове строителна техника.

 

     -  Производство на бетонови и варови разтвори.

 

     -  Производство на стоманобетонови елементи.

Контакти

СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ ООД

Раднево, ул. Захари Зограф № 2
041782957
0884766655, 0887565833, 0888658228