BGRegistar.com

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ ЦЕНОВ

Информация

Стопанска академия Димитър Апостолов Ценов е основана на 8.11. 1936 година в град Свищов, под наименованието Висше търговско училище „Д.А. Ценов“.

 

 

 

 

 

Мисията на висшето учебно заведение е насочена към балансираната експанзия и овладяване на нови територии в четири основни области от дейността му:

 

 

  • В областта на образованието и обучението

 

 

  • В областта на науката, научните изследвания и научните форуми

 

 

  • В областта на научно-приложното осигуряване на практиката

 

 

  • В областта на информационното общество и социалните мрежи

 

 

 

 

Във Висшето учебно заведение се извършва обучение по програмите:

 

 

  • Бакалавърска програма

 

 

  • Магистърска програма

 

 

  • Докторска програма

 

 

  • Професионално обучение

 

 

  • Следдипломно обучение

 

 

  • Факултативно обучение

 

 

 

Контакти

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ ЦЕН

Свищов, ул.Емануил Чакъров 2
063166201, 0882552509
063187355, 0 0882612736