BGRegistar.com

Стомана Индъстри АД - Производствени мощности и оборудване

Производствени мощности и оборудване

 Стомана Индъстри АД Перник

 

Стомана Индъстри АД разполага с :

 

Покрита Скрап база, оборудвана с електромагнитни кранове, поточна линия за обработка на скрап, тележки скраповози и развита сухопътна и железопътна мрежа. 

 

Стоманодобивен цех, оборудван с две мощни електродъгови пещи, две кофачно-пещни инсталации, машина за непрекъснато леене на сляби и машина за непрекъснато леене на кнюпели.

 

Цех за листови продукти, оборудван с методични пещи, универсален стан за валцоване, две листоправилни машини, два хладилника и нормализационна пещ за специално качество ламарина и ултразвуков контрол от вагонетката за специалните класове стомана.

 

Сортопрокатен цех, оборудван с методични пещи, валцов стан, междинни станове за валцоване, чистова клетка - краен стан, циркулярни триони, хладилници и изправна машина.

 

Топков цех, оборудван с методични пещи и стан за валцоване.

 

Цех за студено валцoвана стомана, оборудван с изправни машини, пещ за темпериране, линии за изтегляне и пресоване, линия за формоване и ултразвуков контрол за повърхностни и вътрешни дефекти за двата вида горещо и студено валцовани пръти.

 

Прокатен цех за дълги продукти - арматурни пръти, сортов прокат, кръгове и валцдрат е оборудван с методична пещ, прокатен стан, укачаваща секция, хладилници и машини за окончателна обработка.

Контакти

Стомана Индъстри АД

Перник, ул. Владайско въстание 1
076681023, 076681332, 076681432
076681951, 0 076681953