BGRegistar.com

Стомана Индъстри АД

Информация

Стомана Индъстри АД Перник

 

Стомана Индъстри АД е дружество, водещ производител на стомана в РБългария.


Фирмата работи успешно на Балканите и на международния пазар повече от 50 години. Компанията произвежда богата гама продукти, сред които дебелолистова ламарина, сортов прокат, стоманени сфери и специални профили.


SIDENOR S.A. Гърция придобива мажоритарния дялов капитал на Стомана АД, през месец юни на 2001 година, приемайки отговорността за цялото производство.


Преходът на дружеството към частния сектор е повратна точка в неговата история. Процесът включва реализирането на мащабен инвестиционен план, целящ модернизация на производствените мощности и цялостното преструрктуриране на компанията.


Стомана Индъстри АД инвестира постоянно в прилагането на най-съвременните технологии в работния процес. По този начин се гарантира производството на висококачествени продукти, а също и високият стандарт на обслужване.


Продуктите, произвеждани от Стомана Индъстри, изцяло отговарят на широко приетите стандарти за качество: EN, DIN, ASTM, JIS, BS, Lloyd's Register, Germanischer Lloyd и други.


Система за управление на качеството във фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008.


Системата за управление опазването на околната среда на Стомана Индъстри АД е сертифицирана по ISO 14001:2004.


Внедрена е Система за професионално здраве и безопасност, сертифицирана по OHSAS 18001:2007.


Стомана Индъстри АД заема водеща позиция в стоманодобивната промишленост в страната. Дружеството е активно в производството на продукти от стомана с различно приложение.


Дейността на компанията е съсредоточена върху постигането на удовлетвореност на клиента и постоянното технологично обновление.


Политиката, която следва фирмата е динамична. Тя спомага за привличането и задържането на квалифицирани и лоялни служители.


Стомана Индъстри АД разполага със собствен завод. Производствените процеси са гъвкави, което осигурява повишаване на продажбите и разширяване на складовта мрежа, разработена в България, както и на международния пазар.

Контакти

Стомана Индъстри АД

Перник, ул. Владайско въстание 1
076681023, 076681332, 076681432
076681951, 0 076681953