BGRegistar.com

СТМ САНСИ

Информация

СТМ САНСИ

СТМ САНСИ е със седалище град Русе, бул. Цар Фердинанд № 3, ет. 2.

 

Още със създаването си през 2004 година екипите на СТМ Санси работят в силно конкурентна среда, но високото ниво на обслужване доведе до тяхното утвърждаване, като лоялен и коректен партньор.

 

Службата по трудова медицина Санси е пререгистрирана с удостоверение № 019-3/11.01.2012 година, издадено от Министерство на здравеопазването и в момента работи като една от най - конкурентноспособните фирми в своята област.

 

СТМ Санси предлага бързина и качество в обслужването, подпомагане на работодателите с една единствена цел - минимизиране на рисковете и дори тяхното отстраняване, там където това е възможно, спазване на правилна култура по безопасност и намаляване на процента на нежелателните последици във връзка с работата на персонала, опазване на професионално здраве, безопасност при работа, спазване на здравословен режим на работа, подобряване на трудовата ефективност, въвеждане на методи за безопасност.

 

Екипът се състои от високо квалифицирани консултанти, притежаващи съответната теорeтична подготовка и практически опит - лекари със специалност трудова медицина.

 

Клиентите на СТМ Санси са както фирми от различните отрасли на икономиката, така и структури от публичната администрация.

 

С цел напълно удовлетворяване изискванията и очакванията на клиентите и стриктно спазване на приложимите нормативи, както и непрекъснато подобряване качеството на услугите, Службата по трудова медицина има внедрена Интегрирана система за управление по изискванията на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

 

Поддържайки контакти със своите партньори, СТМ Санси гарантира непрекъснато усъвършенстване на работата си и високо качество на предлаганите услуги.

 

Контакти

СТМ САНСИ

Русе, бул. Цар Фердинанд 3, ет. 2
082828020
0884744713
082828020