BGRegistar.com

СТМ Плюс ООД - Служба по трудова медицина

Информация

СТМ Плюс ООД - Служба по трудова медицина

СТМ Плюс ООД - Служба по трудова медицина

 

Над 20 години Трудова медицина и Акредитиран орган за контрол.

 

 

СТМ Плюс ООД предлага следните услуги:

 

 • оценка на риска

 

 • здравно наблюдение на работещите

 

 • профилактични медицински прегледи

 

 • обучение по безопасност и здраве

 

 • обучение по Наредба РД 07-2

 

 • обучение за инструктажите

 

 • обучение на Комитети и Групи по условия на труд

 

 • измерване на осветеност, шум, микроклимат, вентилация, въглероден диоксид,

 

 • измерване на мълниезащита, заземяване, контакти (импеданс), дефектно токова защита, съпротивление на изолацията

 

 • бърза реакция при проверка от инспекция по труда

 

 • подаване на Декларация по член 15 от ЗЗБУТ

 

 • сключване на договор за отделни задачи

 

 • измерване с термографска камера на главни и помощни разпределителни табла

 

 • консултации по проекти и изготвяне на специализирани оценки на риска и програми за намаляването им.

 

Измерванията, които се извършват от лабораторията на СТМ Плюс ООД, важат и за узаконяване на нови обекти - магазини, офиси, жилищни сгради и промишлени обекти.


Обследване с професионална Термографска камера на електротабла и други греещи елементи.

 

Специалистите, които работят в СТМ Плюс ООД са с дългогодишен стаж и богат опит, което позволява най-доброто и качествено обслужване!

 

Контакти

СТМ Плюс ООД - Служба по трудова медицина

София, ж.к. Дианабад, ул. Крум Кюлявков 15 А, бизнесцентър ет. 1, офис 2
028680511
0888850396
028680511