BGRegistar.com

СТМ ПЛЮС ООД СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Информация

СТМ ПЛЮС ООД СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА


Компанията е основана през 1999 г. и оттогава до момента е активно работеща като Служба по Трудова Медицина, и в последствие, като орган за контрол.

 

СТМ Плюс ООД предлага следните услуги :

 

 • Трудово – правни консултации за работодателите;
 • Оценка на риска;
 • Обучение за инструктажи - по Наредба РД 07-2;
 • Обучаване за оказване на първа помощ;
 • Обучаване по безопасност и здраве;
 • Обучение на комитети и Групи по условия на труд;
 • Специализирани лекции за работодатели;
 • Комплексно обслужване по трудова медицина;
 • Измерване на WBGT индекс ( индекс на топлинно натоварване ) при източници на топлина;
 • Измерване на електромагнитни полета ( нейонизираща радиация );
 • Измерване на електрическата безопасност на работното място;
 • Измерване на шум, осветление, микроклимат, вентилация,въглероден диоксид;
 • Измервания импеданс, заземление, мълниезащита, дефектнотокова защита;
 • Профилактични медицински прегледи – ехограф, изследване на слух, изследване на костна плътност, електрокардиограма, кръвна захар, урина – прегледи от интернист, очен лекар, невролог, специалист образна диагностика – всичко това на място или в медицински център (за работещите на територията на град София и Софийска област).

 

Измерванията, които се извършват в лабораторията на СТМ ПЛЮС ООД, важат и за узаконяване на нови обекти – магазини, офиси, жилищни сгради и промишлени обекти . На базата на получените данни, клиентите могат да поискат от строителя да отстрани неизправностите, които са допуснати !

 

Специалистите, които работят в СТМ ПЛЮС ООД са с дългогодишен стаж и богат опит , което позволява най-доброто и качествено обслужване !

Контакти

СТМ ПЛЮС ООД СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

София, ж.к. Дианабад, ул. Крум Кюлявков 15 А, бизнесцентър, ет. 1, офис 2
028680511
0888850396